SY514 Akvaryum Sistemleri ve Yönetimi

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SY514
Ad Akvaryum Sistemleri ve Yönetimi
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. İbrahim DEMİRKALE


Dersin Amacı

Bu dersin amacı, akvaryum sistemleri ve donanımları, re-sirkule sistemler ve onların yönetimi, akvaryum sistemlerinde su kalitesi ve kontrolü konularında öğrenciye bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Dersin İçeriği

Akvaryum sistemlerinin çeşitleri, tanıtımı, kurulması, dizaynı ve mekanizasyonu; akvaryum malzemeleri, tanıtımı ve kullanılması; akvakültürde resirküle sistemler, filtrasyon ve çeşitleri; akvaryum sistemlerinde çevre koşulları; su kalitesi ve kontrolü.

Dersin Ön Koşulu

ön koşul bulunmamaktadır

Kaynaklar

deniz akvaryumları: sistem ve omurgasızlar;Deniz Akvaryumu El Kitabı: Yeni Başlayandan Yetiştiriciye

Notlar

akvaryum sahibinin el kitabı


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 su canlıları için kullanılan yetiştiricilik sistemlerini tanır sıralar; sistem çeşidine göre uygun akvaryum , sistem ve ekipmanlarını seçer ve de uygulamalarını sıralayarak açıklayabilir
ÖÇ02 Su ürünleri yetiştiriciliği için oldukça elverişli ve kontrollü olarak kabul edilen ve en son teknolojilerin kullanıldığı resirküle sistemleri ve biyolojik filtreleri kurar ve yönetir.
ÖÇ03 Bir deneme akvaryumu için gerekli olan bütün ekipmanların isimlerini, gerekçelerini ve kullanım amaçlarını sıralayarak akvaryumu kurar ve denemenin uygun bir şekilde yürümesi için gerekli olan bilgileri uygular.
ÖÇ04 akvaryumlarda kullanılacak olan suyun fiziksel ve kimyasal özelliklerini bilir ve kontrolünün ve de devamlılığının sağlanması için gerekli kontrolleri neler olduğunu bilir ve uygular.
ÖÇ05 Havuz, tank, fiberglas, cam, kafes sistemlerinin bütün dinamiklerini kavrar ve özelliklerine göre gerekli olan biyolojik üretim için gübreleme protokollerini bilir ve uygular.
ÖÇ06 yetiştiricilik sistemlerin de karşı karşı kalabilecekleri hastalık etmenlerinin neler olabileceği ve bunların tespitinin nasıl yapılacağını bilir ve hastalıklarda kullanılabilecek olan tedavi yöntemlerini seçip uygulayabilir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar 2
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanında uzmanlaştığı konularla ilgili kullanılan metot ve teknikleri değerlendirme ve ölçme için yeterli bilgiye sahip olur.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarında uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri paralel bilim dallarındaki bilgilerle sentezler ve yeni teoriler üretir. 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarındaki uzmanlaştığı konularla ilgili veri toplar, sonuçları değerlendirir, neden sonuç ilişkisi kurup çözüm önerileri üretir. 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı tek başına planlayabilir ve yürütebilir. Uzmanlaştığı konu itibariyle meydana gelebilecek problemlerin çözümüne, bireysel veya yardımcı araştırıcı olarak katkıda bulunur ve sorumluluk alır.
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Alanında kazanmış olduğu uzmanlık düzeyindeki teorik ve pratik birikimleri hayata geçirir ve toplum yararına kullanır. 3
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır. Uzmanlaştığı konu ile ilgili olarak yazılı ve sözlü iletişimler kurar, toplantıları, seminerleri takip eder. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. Uzmanı olduğu alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir. 4
PÖÇ09 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanları ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında kazanmış olduğu bilgi ve deneyim birikimlerini, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
PÖÇ10 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir. 2
PÖÇ11 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Farklı üretim tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetkinliği kazanır. 3
PÖÇ12 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yetisini kazanır. 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Dersin içeriği konusunda özet bir bilgi verilmesi. Öğrenci ders notu ile gelir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Konuyla ilgili genel tanım ve kavramlar. Ders notu okuma. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 akvaryum sistemlerinın çeşitleri ve unsurları. Ders notu ve önerilen kaynakları okuma. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
4 akvaryum sistemlerinin kurulması ve dizaynı. Ders notu ve önerilen kaynakları okuma. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
5 Cam akvaryum yapımı. Ders notu ve önerilen kaynakları okuma. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma
6 havalandırma ve filtrasyon sistemlerinin kurulması. Kaynak taraması ve ev ödevi hazırlığı. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması
7 re-sirküle sistemler Kaynak taraması ve ev ödevi hazırlığı. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
8 Ara Sınav Ara sınava hazırlık. Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav, Performans Değerlendirmesi
9 Re- sirküle sistemler ve yönetimi. Kaynak taraması ve ev ödevi hazırlığı. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri, Gösterip Yaptırma
10 Biyolojik filtrelerin kurulması Kaynak taraması ve ev ödevi hazırlığı. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması
11 Biyolojk filtrelerin yönetimi. Kaynak taraması ve ev ödevi hazırlığı. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması
12 Dezenfeksiyon yöntemleri. Kaynak taraması ve ev ödevi hazırlığı. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
13 Akvaryum sistemlerinde su kalitesi ve yönetimi. Kaynak taraması ve ev ödevi hazırlığı. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri, Gösterip Yaptırma
14 Ev ödevlerinin değerlendirilmesi Ev ödevi hazırlığı. Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Bireysel Çalışma
15 Ev ödevlerinin tartışılması. Ev ödevi hazırlığı. Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Bireysel Çalışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık. Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık. Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS