SY513 Su Ürünlerinde Pigmentasyon

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SY513
Ad Su Ürünlerinde Pigmentasyon
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Arş.Gör.Dr. Hatice Asuman YILMAZ


Dersin Amacı

Bu dersin amacı pigment çeşitleri, karotenoyit pigmentleri ve balıklardaki metabolizması, karotenoyitlerin balıkların pigmentasyonu amacıyla su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılmaları konusunda öğrenciye bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Dersin İçeriği

Pigment çeşitleri; karotenoyit pigmentlerinin tanımı ve balıklardaki metabolizması; karotenoyitlerin başta balık olmak üzere, karides, yengeç ve diğer su ürünlerinin renklenmesi üzerindeki etkileri; bitkisel ve hayvansal karatenoyit kaynakları ve bunların balık yetiştiriciliğinde kullanılmaları; pigmentasyonda çevresel etmenler ve bunların optimizasyonu; karotenoyitlerin biyolojik fonksiyonları ve insan sağlığı üzerindeki etkileri.

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Ders notları ve güncel makaleler

Notlar

Balık yem teknolojileri ve besleme ders kitapları


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Pigment ve karotenoyit çeşitlerini ve bilir ve açıklar
ÖÇ02 Balıkların pigmentasyonu için, alabalık, karides, mercan ve japon balıkları diyetleri hazırlar
ÖÇ03 Organik balık yetiştiriciliğinde doğal pigment kaynakları kullanarak balıkların pigmentasyonunu sağlar.
ÖÇ04 Ticari balık çiftliklerinde balıklardaki renk sorununa çözümler üretir
ÖÇ05 Karotenoyitlerin ektraksiyonunu ve analizlerini yapar
ÖÇ06 Alabalıklarda pigmentasyon ve karotenoyit kullanılmasınıun önemi bilir
ÖÇ07 Uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanında uzmanlaştığı konularla ilgili kullanılan metot ve teknikleri değerlendirme ve ölçme için yeterli bilgiye sahip olur. 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarında uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri paralel bilim dallarındaki bilgilerle sentezler ve yeni teoriler üretir. 2
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarındaki uzmanlaştığı konularla ilgili veri toplar, sonuçları değerlendirir, neden sonuç ilişkisi kurup çözüm önerileri üretir. 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı tek başına planlayabilir ve yürütebilir. Uzmanlaştığı konu itibariyle meydana gelebilecek problemlerin çözümüne, bireysel veya yardımcı araştırıcı olarak katkıda bulunur ve sorumluluk alır.
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Alanında kazanmış olduğu uzmanlık düzeyindeki teorik ve pratik birikimleri hayata geçirir ve toplum yararına kullanır.
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır. Uzmanlaştığı konu ile ilgili olarak yazılı ve sözlü iletişimler kurar, toplantıları, seminerleri takip eder. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. Uzmanı olduğu alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. 3
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir. 4
PÖÇ09 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanları ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında kazanmış olduğu bilgi ve deneyim birikimlerini, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır. 2
PÖÇ10 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Farklı üretim tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetkinliği kazanır. 2
PÖÇ12 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yetisini kazanır. 2


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Dersin tüm içeriği konusunda bir bilgi verilmesi öğrenci ders notu ile gelir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Canlılarda ve balıklarda pigmentasyon konusunda genel bilgiler Canlılarda ve balıklarda pigmentasyon konusunda genel bilgiler ile ilgili makale okuması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
3 Pigmentlerin sınıflandırılması ve genel özellikleri Pigmentlerin sınıflandırılması ve genel özellikleri ile ilgili okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
4 Karotenoyitlerin kimyasal yapıları ve metabolizması Karotenoyitlerin kimyasal yapıları ve metabolizması ile ilgili araştırma yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
5 Karotenoyitlerin balık yetiştiriciliğinde renklendirici olarak kullanılmaları Ders notu ve önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
6 Alabalıklarda pigmentasyon ve karotenoyit kullanılması Alabalıklarda pigmentasyon ile ilgili araştırma yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri, Gösterip Yaptırma
7 Japon balıklarında pigmentasyon ve karotenoyit kullanılması kaynak taraması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
8 Ara Sınav ara sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Ara sınav soruların yanıtlarının tartışılması Ara sınav sorularının yanıtlarının çalışılması Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
10 Karotenoyitlerin dokulardaki birikimi Karotenoyitlerin dokulardaki birikimi hakkında kaynak taraması ve ev ödevi hazırlığı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
11 Karotenoyitlerin biyolojik işlevleri Karotenoyitlerin biyolojik işlevleri ile ilgili kaynak taraması ve ev ödevi hazırlığı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
12 Karotenoyit içeren sentetik ve doğal kaynaklar Karotenoyit içeren sentetik ve doğal kaynaklar ile ilgili ön hazırlık Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
13 Organik balık yetiştiriciliğinde doğal renklenme sağlanması ve dokudaki karotenoyitlerin ekstraksiyonu ve analizi Organik balık yetiştiriciliğinde doğal renklenme sağlanması ve dokudaki karotenoidlerin ekstraksiyonu ve analizi hakkında bilgi toplamak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
14 Ev ödevlerinin değerlendirilmesi ve tartışılması sunum için ön hazırlık ve bilgi bulunması Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
15 Ev ödevlerinin değerlendirilmesi ve tartışılması-1 Ev ödevi hazırlığı Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS