SY512 Modern Yetiştiricilik Sistemleri

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SY512
Ad Modern Yetiştiricilik Sistemleri
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. SUAT DİKEL


Dersin Amacı

Su ürünleri Yetiştiricilik sektöründe kullanılan yeni ve modern ekipman ve makinalrın tanımı ve kullanımı üzerinde bilgiler vermek

Dersin İçeriği

Su ürünleri Yetiştiricilik sektöründe kullanılan yeni ve modern ekipman ve makinalrın tanımı ve kullanımı üzerinde bilgiler vardır

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

ders notları ve Su Ürünlerinde Mekanizayon kitabı

Notlar

dergiler ve makaleler


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Yetiştiricilik konusunda yeni yöntem ve uygulamalar hakkında bilgi edinimi
ÖÇ02 Yetiştiricilikte kullanılan balık sayma ve boylama ekipmanlarının tasarımlarını ve yararlarını öğrenmek
ÖÇ03 Modern yetiştiricilikte kullanılan kafeslerin izayn ve kullanımını öğrenmek
ÖÇ04 Balık yemleme makinalarının kullanımı hakkında bilgi edinmek
ÖÇ05 Resirküle sistemlerin çalışma prensipleri öğrenilir
ÖÇ06 Resirküle sistemlerin dizaynı öğrenilir
ÖÇ07 Akuaponik sistemler tanıtılır
ÖÇ08 Yetiştiricilik sistemlerinin kendi arasında karşılaştırmalarının yapılması ve avantajlarının öğrenilmesi


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanında uzmanlaştığı konularla ilgili kullanılan metot ve teknikleri değerlendirme ve ölçme için yeterli bilgiye sahip olur. 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarında uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri paralel bilim dallarındaki bilgilerle sentezler ve yeni teoriler üretir. 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarındaki uzmanlaştığı konularla ilgili veri toplar, sonuçları değerlendirir, neden sonuç ilişkisi kurup çözüm önerileri üretir. 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı tek başına planlayabilir ve yürütebilir. Uzmanlaştığı konu itibariyle meydana gelebilecek problemlerin çözümüne, bireysel veya yardımcı araştırıcı olarak katkıda bulunur ve sorumluluk alır. 4
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Alanında kazanmış olduğu uzmanlık düzeyindeki teorik ve pratik birikimleri hayata geçirir ve toplum yararına kullanır. 5
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır. Uzmanlaştığı konu ile ilgili olarak yazılı ve sözlü iletişimler kurar, toplantıları, seminerleri takip eder. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. Uzmanı olduğu alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir. 5
PÖÇ09 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanları ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında kazanmış olduğu bilgi ve deneyim birikimlerini, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır. 4
PÖÇ10 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir. 3
PÖÇ11 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Farklı üretim tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetkinliği kazanır. 3
PÖÇ12 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yetisini kazanır. 2


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Yetiştiricilik sistemleri hakkında genel bilgiler verilir Konu ile ilgili yerli ve yabancı kaynaklardan yararlanarak notlar hazırlanır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Geleneksel yetiştiricilik sistemleri ile yapılan eksikler ve yetersizliklerin tartışılması Konu ile ilgili yerli ve yabancı kaynaklardan yararlanarak notlar hazırlanır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
3 Global su ürünleri üretim darboğazları ve ekolojik sorunlar. Konu ile ilgili yerli ve yabancı kaynaklardan yararlanarak notlar hazırlanır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Yetiştiricilikte Kontrol mekanizması ve Kontrollü yetiştiricilik sistemlerine giriş Konu ile ilgili yerli ve yabancı kaynaklardan yararlanarak notlar hazırlanır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
5 Resirküle sistemlerin unsurları ve çalışma prensibi Konu ile ilgili yerli ve yabancı kaynaklardan yararlanarak notlar hazırlanır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 Akuafonik sistemlerin tanıtımı Konu ile ilgili yerli ve yabancı kaynaklardan yararlanarak notlar hazırlanır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
7 Modern kafes sistemlerinin tanıtımı Konu ile ilgili yerli ve yabancı kaynaklardan yararlanarak notlar hazırlanır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
8 Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Ödev
9 Modern yetiştiricilik ekipmanlarının tanıtımı Konu ile ilgili yerli ve yabancı kaynaklardan yararlanarak notlar hazırlanır Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
10 Sayma ve boylama ekipmanlarının tanıtımı Konu ile ilgili yerli ve yabancı kaynaklardan yararlanarak notlar hazırlanır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
11 Filtre mekanizasyonu ve ekipmanlarının tanıtımı Konu ile ilgili yerli ve yabancı kaynaklardan yararlanarak notlar hazırlanır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
12 Soğutma ve ısıtma ekipmanlarının tanıtımı Konu ile ilgili yerli ve yabancı kaynaklardan yararlanarak notlar hazırlanır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
13 Besleme ve yemleme ekipmanlarının tanıtımı Konu ile ilgili yerli ve yabancı kaynaklardan yararlanarak notlar hazırlanır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 Alternatif Enerji kaynakları ve kullanımı Konu ile ilgili yerli ve yabancı kaynaklardan yararlanarak notlar hazırlanır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
15 Hasat ekipmanları ve modern güvenlik ekipmanlarının tanıtımı Konu ile ilgili yerli ve yabancı kaynaklardan yararlanarak notlar hazırlanır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Ödev
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS