SY0021 Balıklarda İmmünostimulant Kullanımı

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SY0021
Ad Balıklarda İmmünostimulant Kullanımı
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. SELÇUK DUMAN


Dersin Amacı

Balık yetiştiriciliğinde enfeksiyonlardan kaynaklanan mortaliteyi azaltmak, savunmayı güçlendirmek ve canlının genel performansını düzeltmek için immünostimulantların kullanımı.

Dersin İçeriği

Balık yetiştiriciliğinde enfeksiyonlar ile mücadele için Muramyl dipeptid, Levamisol, Kitin ve Kitosan, Glucan, E ve C vitamini, Streptokok bileşenleri, Acemannan, Aquatim, Lentinan, Aerobic coryneforms’lar ve Hint fesleğeni (Ocimum sanctum) yaprak ekstraktı’nın immünostimulant olarak kullanımı

Dersin Ön Koşulu

Önkoşul yok

Kaynaklar

Vallejos-Vidal, E., Reyes-López, F., Teles, M., & MacKenzie, S. (2016). The response of fish to immunostimulant diets. Fish & Shellfish Immunology, 56, 34-69. Sakai, M. (1999). Current research status of fish immunostimulants. Aquaculture, 172(1-2), 63-92. Mehana, E. E., Rahmani, A. H., & Aly, S. M. (2015). Immunostimulants and fish culture: an overview. Annual Research & Review in Biology, 477-489. Alanla ilgili güncel makaleler

Notlar

Vallejos-Vidal, E., Reyes-López, F., Teles, M., & MacKenzie, S. (2016). The response of fish to immunostimulant diets. Fish & Shellfish Immunology, 56, 34-69. Sakai, M. (1999). Current research status of fish immunostimulants. Aquaculture, 172(1-2), 63-92. Mehana, E. E., Rahmani, A. H., & Aly, S. M. (2015). Immunostimulants and fish culture: an overview. Annual Research & Review in Biology, 477-489. Alanla ilgili güncel makaleler


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Balık yetiştiriciliğinde immünostimulasyonun önemi açıklar
ÖÇ02 İdeal immünositimulant özelliklerini bilir
ÖÇ03 Genel olarak kullanılan bazı immünostimulantları bilir
ÖÇ04 İmmünostimulantın balık immün sistemi üzerindeki etkilerini açıklar
ÖÇ05 Sentetik kimyasal ve bakteriyel türev immünostimülanları bilir
ÖÇ06 Bitkisel bileşenleri ve diğer immünostimülanları bilir


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanında uzmanlaştığı konularla ilgili kullanılan metot ve teknikleri değerlendirme ve ölçme için yeterli bilgiye sahip olur. 2
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarında uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri paralel bilim dallarındaki bilgilerle sentezler ve yeni teoriler üretir.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarındaki uzmanlaştığı konularla ilgili veri toplar, sonuçları değerlendirir, neden sonuç ilişkisi kurup çözüm önerileri üretir. 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı tek başına planlayabilir ve yürütebilir. Uzmanlaştığı konu itibariyle meydana gelebilecek problemlerin çözümüne, bireysel veya yardımcı araştırıcı olarak katkıda bulunur ve sorumluluk alır.
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Alanında kazanmış olduğu uzmanlık düzeyindeki teorik ve pratik birikimleri hayata geçirir ve toplum yararına kullanır. 4
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır. Uzmanlaştığı konu ile ilgili olarak yazılı ve sözlü iletişimler kurar, toplantıları, seminerleri takip eder. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. Uzmanı olduğu alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir. 3
PÖÇ09 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanları ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında kazanmış olduğu bilgi ve deneyim birikimlerini, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
PÖÇ10 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir. 3
PÖÇ11 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Farklı üretim tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetkinliği kazanır.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yetisini kazanır. 4


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 İmmünostimülasyonun önemi İmmünostimülasyonun önemi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
2 İdeal immünositimulantların özellikleri İdeal immünositimulantların özellikleri Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
3 Genel olarak kullanılan bazı immünostimulantlar1 Genel olarak kullanılan bazı immünostimulantlar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
4 Genel olarak kullanılan bazı immünostimulantlar2 Genel olarak kullanılan bazı immünostimulantlar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
5 Muramyl dipeptid’in immünostimulant olarak kullanımı Muramyl dipeptid’in immünostimulant olarak kullanımı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
6 Levamisol’un immünostimulant olarak kullanımı Levamisol’un immünostimulant olarak kullanımı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
7 Glucan’ın immünostimulant olarak kullanımı Glucan’ın immünostimulant olarak kullanımı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
8 Ara Sınavlar Ara Sınavlar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Ödev
9 Kitin ve Kitosan’ın immünostimulant olarak kullanımı Kitin ve Kitosan’ın immünostimulant olarak kullanımı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
10 E ve C vitamininin immünostimulant olarak kullanımı E ve C vitamininin immünostimulant olarak kullanımı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
11 Streptokok Bileşenleri’nin immünostimulant olarak kullanımı Streptokok Bileşenleri’nin immünostimulant olarak kullanımı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
12 Acemannan ve Aquatim’in immünostimulant olarak kullanımı Acemannan ve Aquatim’in immünostimulant olarak kullanımı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
13 Lentinan’ın immünostimulant olarak kullanımı Lentinan’ın immünostimulant olarak kullanımı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
14 Aerobic coryneforms’ların immünostimulant olarak kullanımı Aerobic coryneforms’ların immünostimulant olarak kullanımı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
15 Hint fesleğeni (Ocimum sanctum) yaprak ekstraktı ve kuşburnu'nun (Rosa canina) immünostimulant olarak kullanımı Hint fesleğeni (Ocimum sanctum) yaprak ekstraktı ve kuşburnu'nun (Rosa canina) immünostimulant olarak kullanımı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Ödev
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS