SY0017 Anaç Besleme ve Kullanılan Yemler

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SY0017
Ad Anaç Besleme ve Kullanılan Yemler
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. OĞUZ TAŞBOZAN


Dersin Amacı

Su ürünleri yetiştiriciliğinde ilk aşama olan üretim döneminde kullanılan anaç bireylerin (balık, kabuklu canlılar v.d.) beslenmesi, kullanılan tüm metot ve yemlerin detaylı olarak incelenmesi.

Dersin İçeriği

-Anaç beslemede dikkat edilecek hususlar. Kullanılan yem kaynakları; taze (yaş) yemler, yarı yaş yemler, karma yemler. Kullanılan yemlerin içeriği, formulasyonu, yağ asitleri dengesi, gonad gelişimini teşvik eden yem katkı maddeleri ve bu tip yemlerin özellikleri vb.

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

ders notu, bilimsel makaleler

Notlar

Nutrient Requirements of Fish, 1993. Committee on Animal Nutrition Board on Agriculture, National Research Council, NRC Press, Washington, D.C. Lim, C., Webster, C.D., 2001. Nutrition and Fish Health, Food Product Press, NY, USA. G, J., Kaushik, S., Bergot, P., Metailler, R., 1999. Nutrition and Feeding of Fish and Crustaceans, Praxis Publising, Chichester, UK. Halver, J.E., Hardy, R.W., 2002. Fish Nutrition 3th. Ed., Academic Press, Elsevier Science, USA.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Su ürünleri yetiştiriciliğinde önemli olan anaç bireyler hakkında bilgi edinir
ÖÇ02 kullanılan tüm yem alternatifleri hakkında bilgi kazanımını sağlar.
ÖÇ03 Su ürünlerin yetiştiriciliğinde kullanılan anaç balıkların bakımı hakkında bilgi edinir
ÖÇ04 Çipura anaçlarının beslenmesi hakkında bilgi edinir
ÖÇ05 Levrek anaçlarının beslenmesi hakkında bilgi edinir
ÖÇ06 Diğer denizel türlerin anaçlarının beslenmesi hakkında bilgi edinir
ÖÇ07 Alabalık anaçlarının beslenmesi hakkında bilgi edinir
ÖÇ08 Diğer tatlı su türlerinin anaçlarının beslenmesi hakkında bilgi edinir


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanında uzmanlaştığı konularla ilgili kullanılan metot ve teknikleri değerlendirme ve ölçme için yeterli bilgiye sahip olur. 1
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarında uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri paralel bilim dallarındaki bilgilerle sentezler ve yeni teoriler üretir.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarındaki uzmanlaştığı konularla ilgili veri toplar, sonuçları değerlendirir, neden sonuç ilişkisi kurup çözüm önerileri üretir.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı tek başına planlayabilir ve yürütebilir. Uzmanlaştığı konu itibariyle meydana gelebilecek problemlerin çözümüne, bireysel veya yardımcı araştırıcı olarak katkıda bulunur ve sorumluluk alır. 2
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Alanında kazanmış olduğu uzmanlık düzeyindeki teorik ve pratik birikimleri hayata geçirir ve toplum yararına kullanır.
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır. Uzmanlaştığı konu ile ilgili olarak yazılı ve sözlü iletişimler kurar, toplantıları, seminerleri takip eder. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. Uzmanı olduğu alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir.
PÖÇ09 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanları ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında kazanmış olduğu bilgi ve deneyim birikimlerini, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır. 2
PÖÇ10 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir. 3
PÖÇ11 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Farklı üretim tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetkinliği kazanır. 3
PÖÇ12 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yetisini kazanır. 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Anaç bireylerin özellikleri, besinsel gereksinimleri Konuyla ilgili kitap ve makale incelemesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Anaç bireylerin yem alım davranışları Konuyla ilgili kitap ve makale incelemesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Anaç balıklarda kullanılan yem çeşitleri (yaş, yarı yaş ve karma yem vb) Konuyla ilgili kitap ve makale incelemesi Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Anlatım
4 Anaç kabuklu canlılarda kullanılan yem çeşitleri (yaş, yarı yaş ve karma yem vb) Konuyla ilgili kitap ve makale incelemesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
5 Anaç karma yemlerinde kullanılan protein kaynakları ve özellikleri Konuyla ilgili kitap ve makale incelemesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 Anaç karma yemlerinde kullanılan yağ kaynakları ve özellikleri Konuyla ilgili kitap ve makale incelemesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
7 Yemlerdeki yağ asitleri dengesi ve dikkat edilmesi gereken hususlar Konuyla ilgili kitap ve makale incelemesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
8 Ara Sınavlar Ölçme Yöntemleri:
Ödev, Sözlü Sınav
9 Anaç bireylerin beslenmesinde kullanılan metotlar Konuyla ilgili kitap ve makale incelemesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
10 Anaç yemlerinde kullanılan katkı maddeleri Konuyla ilgili kitap ve makale incelemesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
11 Anaç bireylerde gonad gelişimi, farklı türlerin incelenmesi Konuyla ilgili kitap ve makale incelemesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
12 Gonad gelişimini teşvik eden unsurlar ve kullanılan yem kaynakları Konuyla ilgili kitap ve makale incelemesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Farklı balık türlerinin anaç yemleri ve formulasyonları Konuyla ilgili kitap ve makale incelemesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
14 Kabuklu ve diğer anaç bireylerde kullanılan yemler ve formulasyonları Konuyla ilgili kitap ve makale incelemesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
15 Anaç bireylerde cinsiyet değişimine etki eden yem katkı maddeleri Konuyla ilgili kitap ve makale incelemesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav, Ödev, Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Sözlü Sınav, Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS