SY0014 Su Ürünlerinde Elektron Mikroskobisi Uygulamaları

6 AKTS - 2-2 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SY0014
Ad Su Ürünlerinde Elektron Mikroskobisi Uygulamaları
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 2-2 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. İbrahim DEMİRKALE


Dersin Amacı

-SEM uygulama yöntemlerinin ve uygulamsının öğrenci tarafından öğrenilmesi

Dersin İçeriği

-SEM uygulamalarının su ürünleri çalışmalarında kullanım alanları, kullanım yöntemlerinin çeşitliliği, alternatif yöntemlerin nasıl geliştirilip uygulanabileceği

Dersin Ön Koşulu

ön koşul bulunmamaktadır

Kaynaklar

özgün makaleler ve kitap bölümler,

Notlar

örnek fotoğraflamalar ve çizimler


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Taramalı Elektron Mikroskobisinin çalışma mekanizmasını, prensibini bilir ve uygulamaları açıklayabilir
ÖÇ02 geçirimli Elektron Mikroskobisinin çalışma mekanizmasını, prensibini bilir ve uygulamaları açıklayabilir
ÖÇ03 Yetiştiricilik çalışmalarında Taramalı Elektron Mikroskobisinin ve geçirimli Elektron Mikroskobisinin kullanım alanlarını sıralayabilir
ÖÇ04 hastalık çalışmalarında Taramalı Elektron Mikroskobisinin ve geçirimli Elektron Mikroskobisinin kullanım alanlarını sıralayabilir
ÖÇ05 yetiştiricilik ve hastalıklara ile alakalı konularda yapılan çalışmalarda ve uygulamalarda ortaya çıkabilecek olan yöntemsel sorunları çözebilir ve alternatif yöntem ve yollara geliştirebilir.
ÖÇ06 SEM ve TEM prosedürlerini bilir ve yöntem konusunda ortaya çıkabilecek olumsuz durumlarda alternatif çözüm yolları üretebilir


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanında uzmanlaştığı konularla ilgili kullanılan metot ve teknikleri değerlendirme ve ölçme için yeterli bilgiye sahip olur.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarında uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri paralel bilim dallarındaki bilgilerle sentezler ve yeni teoriler üretir. 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarındaki uzmanlaştığı konularla ilgili veri toplar, sonuçları değerlendirir, neden sonuç ilişkisi kurup çözüm önerileri üretir. 5
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı tek başına planlayabilir ve yürütebilir. Uzmanlaştığı konu itibariyle meydana gelebilecek problemlerin çözümüne, bireysel veya yardımcı araştırıcı olarak katkıda bulunur ve sorumluluk alır.
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Alanında kazanmış olduğu uzmanlık düzeyindeki teorik ve pratik birikimleri hayata geçirir ve toplum yararına kullanır. 2
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır. Uzmanlaştığı konu ile ilgili olarak yazılı ve sözlü iletişimler kurar, toplantıları, seminerleri takip eder. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. Uzmanı olduğu alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. 4
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir.
PÖÇ09 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanları ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında kazanmış olduğu bilgi ve deneyim birikimlerini, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır. 3
PÖÇ10 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir. 2
PÖÇ11 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Farklı üretim tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetkinliği kazanır. 3
PÖÇ12 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yetisini kazanır. 2


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 mikroskop çeşitleri ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
2 elektron mikroskopları ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Taramalı Elektron Mikroskobu özellikleri ve kullanım alanları ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
4 SEM örnek hazırlama prosedürleri biyolojik materyal ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 SEM örnek hazırlama prosedürleri; inorganik materyal ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 SEM örnek hazırlama prosedürleri; miks materyal ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 SEM çalışmalarında karşılabilecek sorunlar ve çözüm yolları ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınavlar Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav
9 Geçirimli Elektron Mikroskobu özellikleri ve kullanım alanları ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 TEM örnek hazırlama prosedürleri; biyolojik materyal ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 TEM örnek hazırlama prosedürleri; inorganik materyal ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 TEM örnek hazırlama prosedürleri; miks materyal ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 TEM örnek hazırlama prosedürleri ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Anlatım
14 TEM çalışmalarında karşılabilecek sorunlar ve çözüm yolları ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
15 SEM ve TEM uygulamaları ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 2 2
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 12 12
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 28 28
Toplam İş Yükü (Saat) 154
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,16
AKTS 6 AKTS