SY0011 Bakteriyel Balık Hastalıkları

6 AKTS - 2-2 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SY0011
Ad Bakteriyel Balık Hastalıkları
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 2-2 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. İbrahim DEMİRKALE


Dersin Amacı

-bakteri kaynaklı enfeksiyonların nedenlerini sonuçlarını, profilaktif önlemleri ve tedavisini bilir

Dersin İçeriği

-balıklarda enfeksiyona neden olan bakteriyel balık hastalıkları etmenleri, teşhiş ve tedavisinde kullanılan yöntemler

Dersin Ön Koşulu

ön koşul bulunmamaktadır

Kaynaklar

bacterial fish diseases, fish diseases and disorders, balık hastalıkları kitabı

Notlar

bacterial fish diseases, fish diseases and disorders, balık hastalıkları kitabı


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 bakteri izolasyonu yöntemini anlatır
ÖÇ02 bakterileri konvansiyonel yöntem ile identifikasyon yönteminin ve gerekçelerini sıralar
ÖÇ03 gram pozitif ve gram negatif bakterilerin farklarını bilir
ÖÇ04 gram negatif bakterilerin oluşturdukları enfestasyonları sıralar
ÖÇ05 gram pozitif bakterilerin oluşturdukları enfestasyonları sıralar
ÖÇ06 bakteriyel hastalıklarda kullanılabilecek olan medikamentlerin özelliklerini sıralar
ÖÇ07 bakteriyel hastalıklarda kullanılabilecek olan medikamentlerin kullanım yöntemlerini sıralar


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanında uzmanlaştığı konularla ilgili kullanılan metot ve teknikleri değerlendirme ve ölçme için yeterli bilgiye sahip olur.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarında uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri paralel bilim dallarındaki bilgilerle sentezler ve yeni teoriler üretir. 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarındaki uzmanlaştığı konularla ilgili veri toplar, sonuçları değerlendirir, neden sonuç ilişkisi kurup çözüm önerileri üretir. 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı tek başına planlayabilir ve yürütebilir. Uzmanlaştığı konu itibariyle meydana gelebilecek problemlerin çözümüne, bireysel veya yardımcı araştırıcı olarak katkıda bulunur ve sorumluluk alır.
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Alanında kazanmış olduğu uzmanlık düzeyindeki teorik ve pratik birikimleri hayata geçirir ve toplum yararına kullanır. 4
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır. Uzmanlaştığı konu ile ilgili olarak yazılı ve sözlü iletişimler kurar, toplantıları, seminerleri takip eder. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. Uzmanı olduğu alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. 3
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir. 5
PÖÇ09 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanları ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında kazanmış olduğu bilgi ve deneyim birikimlerini, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır. 3
PÖÇ10 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Farklı üretim tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetkinliği kazanır. 2
PÖÇ12 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yetisini kazanır. 2


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 patojenlerin sınıflandırılması ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
2 bakteri nedir ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
3 patojen bakterilerin özellikleri ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
4 bakteriyel balık patojenlerinin sınıflandırılması ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
5 gram negatif bakterilerin oluşturdukları enfeksiyonlar; aeromonas enfeksiyonlar ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
6 gram negatif bakterilerin oluşturdukları enfeksiyonlar; Edwardsiella enfeksiyonları ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma
7 gram negatif bakterilerin oluşturdukları enfeksiyonlar;Vibrio enfeksiyonları ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınavlar Ölçme Yöntemleri:
Ödev
9 gram negatif bakterilerin oluşturdukları enfeksiyonlar; Pseudomonas enfeksiyonları ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
10 gram negatif bakterilerin oluşturdukları enfeksiyonlar; yersinia enefeksiyonları ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
11 gram negatif bakterilerin oluşturdukları enfeksiyonlar; enterococcus enfeksiyonları ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
12 gram pozitif bakterilerin oluşturdukları enfeksiyonlar; micrococcus enfeksiyonları ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
13 gram pozitif bakterilerin oluşturdukları enfeksiyonlar; lactococcus enfeksiyonları ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma
14 gram pozitif bakterilerin oluşturdukları enfeksiyonlar, staphylacoccus enfeksiyonları ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma
15 bakteri izolasyonu ve uygun antibiotik seçimi ve uygulaması ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Soru-Cevap, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Ödev
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 2 2
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 12 12
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 28 28
Toplam İş Yükü (Saat) 154
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,16
AKTS 6 AKTS