SY006 BALIKLARDA FUNGAL HASTALIKLAR

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SY006
Ad BALIKLARDA FUNGAL HASTALIKLAR
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. İBRAHİM CENGİZLER


Dersin Amacı

-Bir balık patojeni olarak ,mantarların tanımlanması, suda yaşayabilen mantar türleri ve balıklarla olan ilişkileri, balık kuluçka hanelerinde mantar riski ve yumurtalara verdiği zarar, mantarların tanınması ve tedavilerinin ortaya konulması.

Dersin İçeriği

-Balıklarda hastalığa neden olan etmenler,tatlısu ve denizel ortamda bulunan mantarlar ve neden oldukları hastalıklar.Mantar hastalıklarında tanı ve sağaltım yöntemleri.

Dersin Ön Koşulu

Ön koşul yoktur.

Kaynaklar

Balık hastalıkları ders kitabı,balık patolojisi

Notlar

yayınlanmış makaleler


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 ökaryotik olan mantarlar hakkında genel bilgi edinir
ÖÇ02 tatlı su ve deniz ortamında yaşayan mantarlarla ilgili bilgileri kavrar.
ÖÇ03 balık ve mantar arasındaki ilişkiyi değerlendirir
ÖÇ04 balıklarda hastalığa neden olan mantarların patogenezini tanır
ÖÇ05 mantarların tanısı ile ilgili laboratuvar teknikleri ne öğrenir
ÖÇ06 balıklarda mantar hastalıklarının sağaltımının ayrımına varır


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar 1
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanında uzmanlaştığı konularla ilgili kullanılan metot ve teknikleri değerlendirme ve ölçme için yeterli bilgiye sahip olur. 1
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarında uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri paralel bilim dallarındaki bilgilerle sentezler ve yeni teoriler üretir. 1
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarındaki uzmanlaştığı konularla ilgili veri toplar, sonuçları değerlendirir, neden sonuç ilişkisi kurup çözüm önerileri üretir. 1
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı tek başına planlayabilir ve yürütebilir. Uzmanlaştığı konu itibariyle meydana gelebilecek problemlerin çözümüne, bireysel veya yardımcı araştırıcı olarak katkıda bulunur ve sorumluluk alır. 1
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Alanında kazanmış olduğu uzmanlık düzeyindeki teorik ve pratik birikimleri hayata geçirir ve toplum yararına kullanır. 1
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır. Uzmanlaştığı konu ile ilgili olarak yazılı ve sözlü iletişimler kurar, toplantıları, seminerleri takip eder. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. Uzmanı olduğu alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. 1
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir.
PÖÇ09 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanları ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında kazanmış olduğu bilgi ve deneyim birikimlerini, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır. 1
PÖÇ10 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Farklı üretim tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetkinliği kazanır. 1
PÖÇ12 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yetisini kazanır. 1


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 balıklarda hastalığa neden olan etmenler balık hastalıkları genel bilgi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 mantarlar hakkında genel bilgi ve sucul mantarların tanımı mantar nedir? Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 mantarların balıklara bulaşma yolları ve etkiledikleri organlar balık patolojisi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
4 mantarlarla ilgili tanı yöntemleri ve laboratuvar teknikleri balık hastalıkları lab.yöntemleri Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
5 mantarlarla biyolojik mücadele balık hastalıkları lab.yöntemleri Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
6 mantarların laboratuvarda üretilme yöntemleri balık hastalıkları laboratuvar yöntemleri Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
7 mantar morfolojisi mantar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınavlar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Sözlü Sınav
9 mantar epizootiyolojisi balık hastalıkları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 mantar hastalıklarında semptomlar balık patolojisi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
11 balıklarda mantar patogenezisi balık patolojisi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Deney / Laboratuvar
12 balıklarda mantar sağaltım yöntemleri balık farmakolojisi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
13 mantar hastalıklarında çevresel etmenlerin önemi balık hastalıkları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
14 mantar hastalıklarında sanitasyon ve koruma balık hastalıkları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
15 kuluçka hanelerde mantarlar için alınacak önlemler balık hastalıkları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
16 Mantar hastalıklarının ekonomik önemi internet Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Sözlü Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS