SY005 BALIKLARDA BESLENMEYE BAĞLI HASTALIKLAR

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SY005
Ad BALIKLARDA BESLENMEYE BAĞLI HASTALIKLAR
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. İBRAHİM CENGİZLER


Dersin Amacı

-Balıkların türlere göre besin gereksinimlerinin bilinerek ,besin eksikliğinde oluşabilecek patolojilerin ortaya konulması.Beslenmeye bağlı oluşan semptomların dikkate alınarak ,müdahale yollarının araştırılması.

Dersin İçeriği

-Balıklarda metabolik faaliyetlere bir bakiş,balıkların besin gereksinimleri,beslenme türleri,balıklarda beslenmeye bağlı olarak gelişen patolojiler ve oluşumlar.balıklarda besin içerikleri nasıl olmalı?

Dersin Ön Koşulu

Dersin ön koşulu yoktur.

Kaynaklar

Balık patolojisi,balıklarda beslenme hastalıkları,balık hastalıkları

Notlar

Konuyla ilgili literatür,makaleler


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Omurgalı hayvanlarda beslenme özelliklerini öğrenir
ÖÇ02 balıklarda metabolizma hakkında bilgi edinir.
ÖÇ03 Türsel özellik olarak ,beslenme çeşitliliğini kavrar
ÖÇ04 Balıklarda beslenme eksikliğine bağlı olşan patolojileri tanır.
ÖÇ05 Beslenmeye bağlı hastalıkların önlemlerini değerlendirir.
ÖÇ06 Balıklarda nitel ve nicel beslemenin önemini tanır.
ÖÇ07 Beslenmeye bağlı patolojilerin ayırdımına varır.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar 1
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanında uzmanlaştığı konularla ilgili kullanılan metot ve teknikleri değerlendirme ve ölçme için yeterli bilgiye sahip olur. 1
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarında uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri paralel bilim dallarındaki bilgilerle sentezler ve yeni teoriler üretir. 1
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarındaki uzmanlaştığı konularla ilgili veri toplar, sonuçları değerlendirir, neden sonuç ilişkisi kurup çözüm önerileri üretir.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı tek başına planlayabilir ve yürütebilir. Uzmanlaştığı konu itibariyle meydana gelebilecek problemlerin çözümüne, bireysel veya yardımcı araştırıcı olarak katkıda bulunur ve sorumluluk alır. 1
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Alanında kazanmış olduğu uzmanlık düzeyindeki teorik ve pratik birikimleri hayata geçirir ve toplum yararına kullanır. 1
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır. Uzmanlaştığı konu ile ilgili olarak yazılı ve sözlü iletişimler kurar, toplantıları, seminerleri takip eder. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. Uzmanı olduğu alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. 1
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir.
PÖÇ09 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanları ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında kazanmış olduğu bilgi ve deneyim birikimlerini, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır. 1
PÖÇ10 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir. 1
PÖÇ11 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Farklı üretim tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetkinliği kazanır. 1
PÖÇ12 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yetisini kazanır. 1


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 balıkların genel özellikleri ön hazırlık gerektirmiyor Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 balıklarda beslenme gereksinimleri ve beslenme çeşitleri ön hazırlık gerektirmiyor Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Balıklarda beslenmeye bağlı olşan makroskopik oluşumlar. balıklarda morfolojik yapı Öğretim Yöntemleri:
Gösteri
4 Besleme ve neoplasma ilişkisi balıklarda neoplazma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Balıklarda kemik anomalileri ve beslenme balık patolojisi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
6 Balıklarda protein,yağ,,karbonhidrat,vitamin ve mineral eksikliği ve patolojileri balık patoljisi Öğretim Yöntemleri:
Gösteri, Anlatım
7 Vertebra eğrilikleri balık fizyolojisi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
8 Ara Sınavlar tüm kaynaklardan sınav için hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav, Yazılı Sınav
9 beslenme ve omurga eğrilikleri omurga anatomisi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
10 Karaciğer fizyo-patolojisi karaciğer histolojisi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
11 Beslenmeye bağlı büyüme geriliği büyüme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
12 Beslenme eksikliği nedeniyle ,deride ve yüzgeçlerde oluşan patolojiler anatomi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
13 gözdeki değişimler göz anatomisi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
14 yüzgeçlerdeki değişim morfoloji Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Deney / Laboratuvar
15 anaflaktif şok ve önlemleri besleme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Deney / Laboratuvar
16 Yarıyıl Sonu Sınavları tüm kaynaklardan hazırlanma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Performans Değerlendirmesi
17 Beslemede son gelişmeler internet Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS