Özel Hukuk (Yüksek Lisans) (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
ÖH1700 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
ÖH700 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 5 Zorunlu
ÖH701 Hukukta Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3-0 8 3 Zorunlu
ÖH702 İsimsiz Sözleşmeler 3-0 6 3 Zorunlu
ÖH704 Sorumluluk Sigortaları 3-0 6 3 Zorunlu
ÖH705 Anonim Şirketlerde Genel Kurul 3-0 6 3 Zorunlu
ÖH706 Limited Şirketlerde Ortaklıktan Ayrılma 3-0 6 3 Zorunlu
ÖH707 Aracılık Hukuku 3-0 6 3 Zorunlu
ÖH708 Yeni Ticaret Kanununa Göre Tek Ortaklı Şirket 3-0 6 3 Zorunlu
ÖH709 İş Hukukunun Güncel Sorunları 3-0 6 3 Zorunlu
ÖH710 Çek Uygulamaları 3-0 6 3 Zorunlu
ÖH711 Teminat Hukuku 3-0 7 3 Zorunlu
ÖH712 Taşıma Hukuku Uygulamaları 3-0 6 3 Zorunlu
ÖH713 Banka Kredi Sözleşmeleri 3-0 7 3 Zorunlu
ÖH714 Aile Hukukunda Mal Rejimleri 3-0 6 3 Zorunlu
ÖH716 Güncel Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulamaları 3-0 6 3 Zorunlu
ÖH722 Müteselsil Sorumluluk 3-0 6 3 Zorunlu
ÖH734 İfa Engelleri 3-0 6 3 Zorunlu
ÖHS700 Seminer 3-0 8 3 Zorunlu
ÖH723 Haksız Rekabet Marka ve Tasarım Hukuku 3-0 6 3 Seçmeli
ÖH725 İnşaat Sözleşmeleri 3-0 6 3 Seçmeli
ÖH727 Kişisel Teminat Sözleşmeleri 3-0 6 3 Seçmeli
ÖH732 Kamu İhale Sözleşmeleri 3-0 6 3 Seçmeli
ÖH735 AB-Türkiye Ortaklık Hukuku Kapsamında İş Kurma Serbestisi 3-0 6 3 Seçmeli
ÖH736 Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Fikri ve Sınai Haklar 3-0 6 3 Seçmeli
ÖH737 Kira Hukuku Uygulamaları 3-0 6 3 Seçmeli
ÖH738 Rehin Hukuku Uygulamaları 3-0 6 3 Seçmeli
ÖH739 Yeni Gelişmeler Işığında Medeni Usul Hukuku 3-0 6 3 Seçmeli
ÖH740 Yeni Gelişmeler Işığında İcra ve İflas Hukuku 3-0 6 3 Seçmeli
ÖH741 İş Sözleşmesinin Sona Ermesi 3-0 6 3 Seçmeli
ÖH742 Kişise Verilerin Korunması 3-0 6 3 Seçmeli
ÖH743 Milletlerarası Usul Hukukunda Güncel Gelişmeler 3-0 6 3 Seçmeli
ÖH744 İş Hukukunda Tazminatlar 3-0 6 3 Seçmeli
ÖH746 Milletlerarası Ticari Tahkimin Hukuki Rejimi 3-0 6 3 Seçmeli