Halk Sağlığı

Doktora Programı - Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
HAS601 Temel Halk Sağlığı II (Z) 2-0 5 2 Zorunlu
HAS603 İleri Epidemiyoloji (Z) 3-0 6 3 Zorunlu
HAS604 Kadın ve Ana Sağlığı (Z) 3-0 6 3 Zorunlu
HAS605 Çocuk ve Adolesan Sağlığı (Z) 3-0 6 3 Zorunlu
HAS606 Temel Halk Sağlığı (Z) 3-0 6 3 Zorunlu
HAS610 Kronik Hastalıklar (Z) 3-0 6 3 Zorunlu
HAS611 Bulaşıcı Hastalıklar ve Korunma (Z) 3-0 6 3 Zorunlu
HAS613 Çevre Sağlığı (Z) 3-1 6 3 Zorunlu
HAS616 Çevre Sağlığı (Z) 3-0 6 3 Zorunlu
HAS622 İşçi Sağlığı ve Meslek Hastalıkları II (Z) 3-0 5 3 Zorunlu
HAS631 Aile Planlaması II (Z) 1-0 5 1 Zorunlu
HAS632 Ana Sağlığı II (Z) 2-0 5 2 Zorunlu
HAS633 Çocuk Sağlığı II (Z) 2-0 5 2 Zorunlu
HAS642 Sağlık Yönetimi ve Sağlık İnsan Gücü II (Z) 2-0 5 2 Zorunlu
HAS654 Temel Halk Sağlığı (Z) 3-0 6 3 Zorunlu
HAS670 Çocuk ve Adolesan Sağlığı (Z) 3-0 6 3 Zorunlu
HAS672 Zoonotik Hastalıklar (Z) 1-0 5 1 Zorunlu
HAS676 Kadın ve Ana Sağlığı (Z) 3-0 6 3 Zorunlu
HAS682 İleri Epidemiyoloji (Z) 3-0 5 3 Zorunlu
HAS684 Bulaşıcı Hastalıklar ve Korunma (Z) 3-0 6 3 Zorunlu
HAS685 Kronik Hastalıklar (Z) 3-0 6 3 Zorunlu
HAS690 Sağlık Yönetimi ve Sağlık İnsan Gücü 3-0 6 3 Zorunlu
HAS691 Toplum Beslenmesi ve Beslenme Hastalıkları II (Z) 1-0 5 1 Zorunlu
HAS692 İleri Epidemiyoloji (Z) 3-0 6 3 Zorunlu
HAS720 Uzmanlık Alan Dersi (Z) 0-0 5 0 Zorunlu
HAS725 Seminer Dersi (Z) 0-0 3 0 Zorunlu
HAS740 Doktora Tezi (Z) 0-0 25 0 Zorunlu
HAS602 Sağlık Yönetimi ve Sağlık İnsan Gücü 3-0 6 3 Seçmeli
HAS607 İş ve Meslek Hastalıkları 3-0 6 3 Seçmeli
HAS608 Yaşlı Sağlığı 3-0 6 3 Seçmeli
HAS609 Laboratuvar 3-0 6 3 Seçmeli
HAS612 Zoonotik Hastalıklar 3-0 6 3 Seçmeli
HAS614 Aile Planlaması 3-0 6 3 Seçmeli
HAS615 Beslenme 3-0 6 3 Seçmeli
HAS623 Laboratuvar II 1-2 5 2 Seçmeli
HAS625 Aile Planlanması 3-0 6 3 Seçmeli
HAS650 İş ve Meslek Hastalıkları 3-0 6 3 Seçmeli
HAS661 Bulaşıcı Hastalıklar ve Korunma II 3-0 5 3 Seçmeli
HAS675 Beslenme 3-0 6 3 Seçmeli
HAS680 Zoonotik Hastalıklar 3-0 6 3 Seçmeli
HAS681 Çevre Sağlığı II 3-0 5 3 Seçmeli
HAS683 Laboratuvar 3-0 6 3 Seçmeli
HAS686 Yaşlı Sağlığı 3-0 6 3 Seçmeli