Tıbbi Biyokimya (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
BİK501 Temel Biyokimya I 3-0 6 3 Zorunlu
BİK502 Temel Biyokimya II 4-0 7 4 Zorunlu
BİK540 Tıbbi Biyokimya Laboratuvar Uygulamaları II 0-5 5 0 Zorunlu
BİK570 Instrumental Analiz Kuralları 2-4 7 4 Zorunlu
BİK582 Laboratuvar Teknik ve Yöntemleri II 2-4 7 4 Zorunlu
BİK715 Seminer Dersi 0-0 3 0 Zorunlu
BİK730 Yüksek Lisans Tezi 0-0 25 0 Zorunlu
BİK510 İzoenzimlerin Elektroforetik Tanımlanması 1-4 6 3 Seçmeli
BİK512 Biyolojik Zar Transport Sistemleri 3-0 6 3 Seçmeli
BİK515 Hemoglobin Biyokimyası 3-0 6 3 Seçmeli
BİK521 Hücreye Moloküler Seviyeden Bakış 3-0 6 3 Seçmeli
BİK530 Biyokimyada Serbest Radikaller ve Antioksidan Sist 2-2 6 3 Seçmeli
BİK532 Plazma Lipidleri ve Metabolizması 3-0 6 3 Seçmeli
BİK540 Tıbbi Biyokimya Laboratuvar Uygulamaları 0-0 5 0 Seçmeli
BİK541 Spor Biyokimyası 3-0 6 3 Seçmeli
BİK550 Biyokimya ve Klinik Lab. Eğitiminin Felsefesi 3-0 6 3 Seçmeli
BİK551 Nükleik Asit İzolasyon Yöntemleri ve Ürünlerinin Saklanması 3-2 7 4 Seçmeli
BİK552 Kemistatistik 3-2 7 4 Seçmeli
BİK553 Vitaminler ve Beslenme Biyokimyası 3-0 6 3 Seçmeli
BİK560 Endokrin Sistemleri 3-0 6 3 Seçmeli
BİK562 Karbonhidrat Biyokimyası 3-0 6 3 Seçmeli
BİK571 Atomik Abzorpsiyon Spektrofotometre 2-2 6 3 Seçmeli
BİK580 Laboratuvarlarda Kalite Kontrolü 2-4 7 4 Seçmeli
BİK581 Laboratuvar Teknik ve Yöntemleri I 2-2 6 3 Seçmeli
BİK592 Enzimler ve Enzim Kinetiği 2-2 6 3 Seçmeli
BİK710 Uzmanlık Alan Dersi 0-0 5 0 Seçmeli