Eczacılık

Lisans Programı - Eczacılık Fakültesi


Temel Bilgiler

Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü, Eczacılık Teknolojisi Bölümü ve Temel Eczacılık Bilimleri Bölümlerinden oluşmakta olup, üç bölüm tek lisans programı yürütmektedir. 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında 63 öğrenci ile eğitime başlamış olan Eczacılık Fakültesinin eğitim süresi 5 yıldır. Eğitim dili ise Türkçe´dir. Öğrenciler, beş yıllık program derslerinde başarılı olduktan sonra mezun olmak için en az 300 AKTS kredisi kazanmış olmalıdır. Eğitim programında teorik derslerin yanı sıra uygulamalı dersler de yer almaktadır. Ders Planında belirtilen temel, mesleki ve seçmeli dersler, Fakültemiz bünyesinde bulunan Analitik Kimya, Biyokimya, Eczacılık Temel Bilimleri, Farmakognozi, Farmakoloji, Farmasötik Teknoloji, Farmasötik Biyoteknoloji, Radyofarmasi, Farmasötik Botanik, Farmasötik Kimya, Farmasötik Mikrobiyoloji, Farmasötik Toksikoloji, Klinik Eczacılık Anabilim Dalları ile Biyofarmasötik ve Farmakokinetik, Kozmetoloji Bilim Dalları tarafından verilirken, Alan dışı seçmeli dersler üniversitemiz bünyesinde açılan dersler tarafından yürütülmektedir. Ayrıca, programda yer alan staj ve işletmede mesleki eğitimler, ilaç endüstrisi, serbest ve hastane eczaneleri ile çeşitli kuruluşlarda yürütülmektedir. Fakültemiz mezunları “eczacı” unvanı alarak mezun olmaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

5 Yıl - 300 AKTS

Özellik ve Tanım

5 yıllık eğitim planı, klasik eğitimin yanı sıra çağdaş eczacılık anlayışını benimseyerek planlanmıştır. Program, teorik ve uygulamalı dersler, alan içi-alan dışı seçmeli dersler, mezuniyet projesi, staj ve işletmede mesleki eğitimlerden oluşmaktadır. Derslerin %75´i zorunlu, %25´i seçmelidir. Staj ve işletmede mesleki eğitimler, serbest eczane, hastane eczaneleri, ilaç endüstrisi gibi farklı kurumlarda yapılabilmektedir. Program, yarıyıl esasında göre yürütülmekte olup, 10 yarıyıldan oluşmaktadır. Programın ilk iki yılında yer alan dersler, ortak zorunlu dersler ve alan ile ilgili temel bilgileri oluşturan dersler iken, üçüncü ve dördüncü yılda yer alan dersler meslek bilimleri dersleri olup, bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırmaya yöneliktir. Beşinci yılda ise, işletmede mesleki eğitim, mezuniyet projesi ve mesleki seçmeli dersler bulunmaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. EDA KUMCU

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi UMAY MERVE GÜVEN

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi SABRİYE AYDINOĞLU

Staj Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi ESRA DEMİRTÜRK

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Göksun DEMİREL

Amaç

Program, bilimsel yenilikler ve araştırmaları takip eden, ilaç araştırma ve geliştirme süreçlerinde aktif olarak görev alan, iyi eczacılık uygulamaları, klinik eczacı–sosyal eczacı kimliğinde, toplum sağlığının her aşamasında etkin, eleştirel bakış açısına sahip, sorgulayıcı, çözüm odaklı ve etik değerleri yüksek eczacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Hedef

Program, çağdaş, ilaç/hasta odaklı eğitim-öğretimi ile örnek teşkil edecek, bilimsel çalışmalar için yeterli donanıma sahip, bilimsel faaliyetlerde aktif rol oynayan, global sağlık ve ilaç endüstrisindeki gelişmeleri takip eden ve etik değerlere önem veren bir fakülte olmayı hedeflemektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

Programa kayıt kabul konuşu bulunmamaktadır.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Program sonunda Yüksek Lisans Derecesi alınmaktadır.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Eczacılık Fakültesi´nden mezun olmak için öğrencilerin toplam 300 AKTS kredi miktarını tamamlaması, bu toplam kredinin en az %25´ini seçmeli derslerden kazanması, programın öngördüğü bütün dersleri, uygulamaları, mezuniyet projesi dersi ve stajları, Çukurova Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre başarı ile tamamlanması ve 4.00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı genel not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, YDS, Lisans mezuniyet not ortalaması ve yazılı /mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilmektedir.

Staj

Stajlar, Staj I, Staj II, Staj III şeklinde üç kısımdan oluşmaktadır. Staj I, 20 iş gününden oluşur ve 4. Yarıyılı izleyen yaz aylarında serbest eczane/hastane eczanesi/endüstride yapılır. İlgili yaz stajı “Başarı” ile tamamlandıktan sonra, 5. yarıyılda Staj I Değerlendirme Dersi seçimi ile öğrencinin stajı değerlendirilir. Staj II, 30 iş gününden oluşur ve 6. yarıyılı izleyen yaz aylarında serbest eczane/hastane eczanesi/endüstride yapılır. İlgili yaz stajı “Başarı” ile tamamlandıktan sonra, 7. yarıyılda Staj II Değerlendirme Dersi seçimi ile yaz aylarında yapılan staj değerlendirilir. Staj III, 30 iş gününden oluşur ve 8. yarıyılı izleyen yaz aylarında serbest eczane/hastane eczanesi/endüstride yapılır. İlgili yaz stajı “Başarı” ile tamamlandıktan sonra, 9. yarıyılda Staj III Değerlendirme Dersi seçimi ile yaz aylarında yapılan staj değerlendirilir. Stajlara ait uygulamalar, Ç.Ü. Eczacılık Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesi ve Staj Uygulama İlke ve Esaslarınca yürütülmektedir.

Uygulamalı Ders

Programda uygulamalı ders bulunmamaktadır. Ancak, laboratuvar dersleri, pratik uygulamalı, klinik dersler ve modül dersleri ile, ders içerisinde çeşitli uygulamalar bulunmakladır. Bu dersler, diğer derslerden bağımsız ayrı ders olarak AKTS'ye sahip olup, kendi içerisinde puanlandırılarak değerlendirilmektedir.

İş Yeri Eğitimi

İşletmede mesleki eğitimler, 9. ve 10. yarıyılda toplam 40 iş günü olarak yapılmaktadır. Adana Eczacı Odası tarafından belirlenen, Staj Komisyonu tarafından onaylanan ve Adana ilinde bulunan en az beş yıllık mesleki deneyime sahip eczacısı bulunan serbest eczanelerde veya hastane eczanelerinde yapılmaktadır. İş Yeri Eğitimine ait uygulamalar, Ç.Ü. Eczacılık Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesi ve Staj Uygulama İlke ve Esaslarınca yürütülmektedir.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

ÇiftAnadal/ Yandal/Ortak Program olanakları bulunmamaktadır.

İstihdam Olanakları

Programdan mezun olan eczacılar,, serbest eczane veya hastane eczanesinde, üniversitelerde eğitim-araştırma alanlarında, ilaç ve kozmetik endüstrisinin farklı birimlerinde, ecza depolarında, araştırma-geliştirme merkezlerinde, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu gibi kamu kurum ve kuruluşlarında, analiz laboratuvarlarında, ilaç ve zehir bilgi merkezlerinde, ilaç danışmanlık şirketleri ve meslek örgütlerinde görev alabilmektedir.