Eczacılık

Lisans Programı - Eczacılık Fakültesi

Program Öğrenme Çıktıları ile Dersler Arasındaki İlişkiler

Ders PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13 PÖÇ14
ECS103 İletişim Becerileri (Seçmeli) 5 4
ECS107 Laboratuvarda Güvenli Çalışma (Seçmeli) 3 2 3 4
ECF101 Biyomedikal Fizik (Zorunlu) 3 2 3 4 3 2 2 3 2 2
ECF107 Tıbbi Biyoloji ve Genetik (Zorunlu) 5 5
ECF109 Eczacılığa Giriş ve Eczacılık Terminolojisi (Zorunlu) 4 5 3 3 2 3 4 4
ECF115 Matematik - Biyoistatistik (Zorunlu) 3 4 5 2 2 2
ECF119 Genel Kimya (Zorunlu) 1 1 1 2 4 5 4
UAI101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Zorunlu) 1 2 2 5 4 3
UIN101 İngilizce I (Zorunlu) 5 5 5
UTD101 Türk Dili I (Zorunlu) 5 5
ECS104 Sinema (Seçmeli) 5 2 4
ECS106 Teknoloji ve Bağımlılık (Seçmeli) 1 1 1 1 1 1
ECF106 Fizyoloji I (Zorunlu) 2 3 3 5 5 2 4 4
ECF108 Analitik Kimya I (Zorunlu) 2 2 3 2
ECF110 Analitik Kimya Laboratuvarı I (Zorunlu) 3 2 4 2
ECF114 Farmasötik Mikrobiyoloji - İmmünoloji I (Zorunlu) 4 2 5 5 2 1 2
ECF116 Farmasötik Mikrobiyoloji - İmmünoloji Laboratuvarı (Zorunlu) 3 3 3 5 5 2 2 4 2
ECF124 Anatomi (Zorunlu) 1 1 2 3 2 2 3
ECF128 Organik Kimya I (Zorunlu) 4 3 3 3
UAI102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (Zorunlu) 1 3 2 2 2 5 4 3 2
UIN102 İngilizce II (Zorunlu) 5 5 5
UTD102 Türk Dili II (Zorunlu) 5 5
ECS211 Etkili Sunum Teknikleri (Seçmeli) 2 3 3 3 4 4 5 4 5 4
ECS213 Halkla İlişkiler (Seçmeli) 2 2 5 1 5
ECS215 Bitkilerle Tedavinin Tarihi (Seçmeli) 1 4 1
ECS217 Farmasötik ve Medisinal Kimya Temel Kavramlar (Seçmeli) 5 3 5 4 3 4 3 2 3
ECF205 Fizyoloji II (Zorunlu) 3 3 2 5 5 3 4
ECF207 Analitik Kimya II (Zorunlu) 3 2 4 3 4 3 3
ECF209 Analitik Kimya Laboratuvarı II (Zorunlu) 3 2 4 3 4 3
ECF211 Biyokimya I (Zorunlu) 2 2 2 2 4 3 3
ECF213 Farmasötik Mikrobiyoloij - İmmunoloji II (Zorunlu) 3 1 4 3 5 1 3
ECF225 İlaç Nomenklatürü (Zorunlu) 2 3 1 5 2 2
ECF227 Genel Farmakoloji (Zorunlu) 4 3 2 4 3 2 3 5
ECF229 Farmasötik Botanik I (Zorunlu) 3 1 2 3 3 2 1 1
ECF233 Farmasötik Kimya Giriş (Zorunlu) 5 4 3 1 2 3 3 2 1 1 1
ECF235 Organik Kimya II (Zorunlu) 5 4 3 3 3
ECS212 Eczacılık Mesleğine Giriş (Seçmeli) 1 3 2 4 2 2
ECS218 Organik Reaksiyon Mekanizmaları (Seçmeli) 3 5 4
ECS220 Heterosiklik Kimya (Seçmeli) 3 1 1 4 4 4
ECS224 Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon (Seçmeli) 4 4 4 3
ECS226 Kemoterapötik ilaçlar (Seçmeli) 5 4 4 3 4 5 3 4 3
ECS228 Sosyal Sorumluluk Projesi (Seçmeli) 1 1 2 2 3 1 4 3 5 3 3
ECS230 Farmasötik Kimya Pratiklerinin Temelleri (Seçmeli) 5 3 4 5 3 4 3
ECF204 Farmasötik Botanik Laboratuvarı (Zorunlu) 3 1 2 3 3 2 1 1
ECF206 Farmasötik Kimya I (Zorunlu) 5 1 4 5 2 4 5 4 3 1 2 5
ECF208 Farmasötik Kimya Laboratuvarı I (Zorunlu) 5 3 3 1 2 4 4 3 1 1
ECF212 Biyokimya II (Zorunlu) 2 3 2 4 2 3
ECF226 Eczacılık Uygulamaları (Zorunlu) 3 2 2 3 3 2
ECF230 Enfeksiyon Hastalıklarında Akılcı İlaç Kullanımı Modülü (Zorunlu) 4 5 4 4 4 4 3 3 5
ECF232 Farmakoloji I (Zorunlu) 5 5 3 2 4 4 3 4 4 2 3 4
ECF234 Klinik Mikrobiyoloji (Zorunlu) 5 2 4 2 2 4 1 1 5 5
ECF238 Farmasötik Botanik II (Zorunlu) 3 1 2 3 3 2 1 1
ECS301 Analitik Kimyada Ön Çalışma Prensipleri ve Elektroanalitik Yöntemlerin Uygulanması (Seçmeli) 2 4 3 4 2
ECS303 Farmasötik Önformülasyon (Seçmeli) 4 4 3 4 2
ECS307 Yazılı ve Sözlü İletişim Teknikleri (Seçmeli) 2 5 2 4
ECS309 Yaşam Kimyası (Seçmeli) 4 5 3 2
ECF301 Biyokimya Laboratuvarı (Zorunlu) 3 2 5 2 2 3
ECF303 Farmasötik Kimya II (Zorunlu) 5 1 5 3 3 3 4 3 3 1 3 5
ECF305 Farmasötik Kimya Laboratuvarı II (Zorunlu) 4 1 3 4 2 3 3 3 3 2 1
ECF307 Farmakoloji II (Zorunlu) 5 2 3 4 3 2 2 1 5
ECF309 Farmakognozi I (Zorunlu) 3 3 3 4 4 2 2 2
ECF311 Farmakognozi Laboratuvarı I (Zorunlu) 3 3 2 4 2 3 1
ECF313 Farmasötik Teknoloji I (Zorunlu) 4 3 3 3 3 2 2
ECF315 Farmasötik Teknoloji Laboratuvarı I (Zorunlu) 5 2 3 1 2 5 5 2 2 2
ECF319 Kardiyovasküler Sistem Hastalıklarında Akılcı İlaç Kullanımı Modülü (Zorunlu) 4 5 4 2 3 3 4 2 5
ECF321 Staj I-Değerlendirme (Zorunlu) 2 2 4 3 4 4 2 3
ECS304 Tezgah Üstü İlaçlar (Seçmeli) 4 1 1 2 3 2 2 4
ECS306 Hormonlar ve Vitaminlerin Biyokimyası (Seçmeli) 3 2 2 2 3 4 2 2
ECS312 İlaç Analizleri (Seçmeli) 5 3 4 3
ECS316 Farmasötik Dozaj Şekilleri ve Modern Terapötik Sistemler (Seçmeli) 5 4 2 4 5 2 1 3
ECS318 Fitoterapötik Ürünlerde Standardizasyon ve Kalite Kontrol Yöntemleri (Seçmeli) 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3
ECS320 Toplum Sağlığı ve Çevre (Seçmeli) 3 2 3 3 2 3 4 3
ECF302 Klinik Biyokimya (Zorunlu) 1 5 1 3 2 5 3 4 4 2 4 2
ECF304 Farmasötik Kimya III (Zorunlu) 5 2 4 4 3 4 4 4 2 1 1 5
ECF306 Farmasötik Kimya Laboratuvarı III (Zorunlu) 3 1 1 2 2 3 2 2 1 2
ECF312 Farmakognozi Laboratuvarı II (Zorunlu) 3 3 3 2 4 2 3 3 1
ECF314 Farmasötik Teknoloji II (Zorunlu) 4 4 2 3 2
ECF316 Farmasötik Teknoloji Laboratuvarı II (Zorunlu) 4 4 2 3 3 2 2
ECF320 Solunum, Sindirim ve Endokrin Sistem Hastalıklarında Akılcı İlaç Kullanımı Modülü (Zorunlu) 3 5 3 3 3 3 5 3 4 5
ECF322 Farmakoloji III (Zorunlu) 4 3 2 4 3 3 1 2 2 5
ECF324 Farmakognozi II (Zorunlu) 4 3 2 3 2 3 2 3 3 4 2
ECF401 Farmasötik Teknoloji III (Zorunlu) 4 3 2 2 2 2
ECF403 Farmasötik Teknoloji Laboratuvarı III (Zorunlu) 5 3 3 2 4 1 2 5
ECF405 Klinik Eczacılık I (Zorunlu) 5 4 3 5 4 4 3 3 2 5 3 5
ECF409 Farmakoloji IV (Zorunlu) 4 5 2 2 4 3 4
ECF411 Santral Sinir Sistemi Hastalıklarında Akılcı İlaç Kullanımı Modülü (Zorunlu) 4 5 4 3 1 1 2 4 1 4 5
ECF413 Farmasötik Toksikoloji (Zorunlu) 4 5 1 1 3 3 4 3
ECF415 Farmasötik Kimya IV (Zorunlu) 5 2 4 3 4 4 5 3 3 1 2 5
ECF419 Eczacılık Mevzuatı ve İşletmeciliği (Zorunlu) 5 2 5 2 1 2 3 1 5
ECF421 Farmasötik Toksikoloji Laboratuvarı (Zorunlu) 4 2 2 3 4 4 2 1
ECF423 Farmakognozi III (Zorunlu) 4 3 3 3 3 4 2 4 3 2
ECF425 Staj II-Değerlendirme (Zorunlu) 3 3 3 4 3 2 3
ECS402 Bilimsel Araştırma Projeleri ve Literatür Tarama (Seçmeli) 3 5 5 4 4 5 3 3 5 3
ECS404 İlaç Metabolizmasının İlaç Keşif ve Geliştirilmesindeki Rolü (Seçmeli) 4 1 2 1 2 1 3 3 2 3
ECS408 Biyomoleküler Araştırma Yöntemleri (Seçmeli) 2 2 2 2 5 2 3
ECS410 Aromaterapi ve Güncel Uygulamaları (Seçmeli) 3 2 3 3 2 3 3 4
ECS412 İlaç Tayininde NMR Spektroskopisi (Seçmeli) 5 3 4 3
ECS414 Spektrokimyasal Analiz Yöntemleri (Seçmeli) 2 3
ECS416 İlaç Analizlerinde Ayırma Teknikleri ve Kromatografi (Seçmeli) 2 3 4
MTH015 İlaç Endüstrisine Giriş (Deva Holding) (Seçmeli)
ECF402 Klinik Eczacılık II (Zorunlu) 5 4 3 5 4 4 4 3 2 4 3 5
ECF406 Biyofarmasötik ve Farmakokinetik (Zorunlu) 4 3 2 2 2 2 1
ECF416 Halk Sağlığı (Zorunlu) 3 3 3 1 4 3 5 5 4
ECF418 İlk Yardım (Zorunlu) 2 2
ECF420 Fitoterapi (Zorunlu) 4 4 3 3 3 3 2 3 4
ECF422 Farmasötik Biyoteknoloji (Zorunlu) 5 4 2 2 4 3 2
ECF424 Klinik Toksikoloji (Zorunlu) 3 2 1 1 1 2
ECF426 Eczacılık Tarihi ve Deontoloji (Zorunlu) 5 5 2 2 2 2 1
ECF430 Klinik Eczacılık Uygulamaları (Zorunlu) 5 4 4 5 3 3 1 2 2 3 3 5
ECF432 Farmasötik Teknoloji IV (Zorunlu) 4 2 2 2 2 2
ECF434 Farmasötik Teknoloji Laboratuvarı IV (Zorunlu) 4 4 2 2 2 2
ECS503 Farmakolojide Araştırma Teknikleri ve Klinik Araştırmalar (Seçmeli) 4 1 5 5 5 5 4 4 3 5
ECS505 Madde Bağımlılığı ve İlaç Suistimali (Seçmeli) 4