Matematik

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Matematik doktora programı 240 AKTS´lik bir program olup, normal tamamlama süresi 8 sömestrden oluşan 4 akademik yıldır. Öğrencinin eğitim-öğretim iş yükünün 60 AKTS´lik kısmını ders yükü (en az 21 yerel kredilik en az 7 ders ve bir seminer dersi) ve kalan 180 AKTS´lik kısmını ise doktora tezi oluşturmaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Matematik bölümü doktora programının misyonu, çağın gereksinimlerine uygun olarak yüksek lisans eğitimi programını sürekli yenileyerek öğrenciyi matematiğin özel bir konusunda lisansüstü düzeyde uzmanlaşmış, konusundaki en son bilimsel gelişmeleri takip edebilen , öğrenme ve uygulama becerisine sahip bireyler olarak yetiştirmektir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. GONCA AYIK

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. GONCA AYIK

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. YILMAZ DURĞUN

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. GONCA AYIK

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. LEYLA BUGAY

Amaç

Doktora düzeyinde güçlü bir matematiksel altyapı ile donanmış, uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapabilecek, matematiksel düşünceyi benimsemiş ve almış olduğu eğitimle gerek ülkemiz bilim hayatında, gerekse toplum ve iş yaşamında saygın yerler edinebilecek, etik kurallara bağlı, matematiksel olarak kendine güvenen, sorgulayan, yeniliklere açık, görev bilinci olan sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Hedef

Doktora düzeyinde matematik bilgisine sahip, bağımsız düşünebilen, verilen problemi kavrayan ve karşılaştığı problemlere farklı ve özgün çözümler üretebilen, araştırma yapabilen, kapsamlı ve soyut düşünebilen çağdaş mezunlar yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans diploması, Yüksek lisans diploması ve geçerli bir yabancı dil yeterlik belgesi ile başvurabilir ve yapılan mülakat sonucunun birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Matematik Doktora diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Çukurova Üniversitesi Lisansüstü yönetmeliğinde var olan kurallar

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda Doktora egitimini basarıyla tamamlayan ögrenciler, kendi alaninda veya ilgili alanlarda Yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında doktora sonrası araştırmalara devam edebilirler.

Staj

Programda staj olanakları bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

İş Temelli Öğrenme Bulunmamaktadır

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Programda değişim olanakları bulunmamaktadır.

İstihdam Olanakları

Mezunların Yüksek öğretim kurumlarında akademisyen olma imkanı mevcuttur. ayrıca bankacılık, istatistik kurumlarında çalışma olanakları mevcuttur.