Matematik

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

Program Öğrenme Çıktıları ile Dersler Arasındaki İlişkiler

Ders PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13
MT001 Gröbner Bazlarına Giriş (Seçmeli) 4 3 4 3 3 4 5 5 4 5
MT0013 Sayılar teorisinde ileri konular (Seçmeli) 5 4 5 4 5 4 3 2 4 4
MT002 İnvaryant Teorisine Giriş (Seçmeli) 5 3 5 4 2 4 4 4 5
MT0022 Sayılar teorisinden seçme konular (Seçmeli) 5 4 5 4 5 4 3 2 4 4
MT005 Kodlama Teorisinde Özel Konular (Seçmeli) 3 4 2 4 3 5 3 4
MT006 Lie Cebirlerinde Özel Konular (Seçmeli) 2 2 3 4 2 3 3 3 5
MT008 Topolojide Özel Konular (Seçmeli) 5 4 4 3 3 4 4 5 3 3 5
MT010 Kodlama Teorisinde Özel Konular (Seçmeli) 3 3 3 4 3 5 4 4
MT012 Bağıl Homolojik Cebir (Seçmeli) 3 4 3 4 4 5 5 4
MT518 Grup Takdimleri I (Seçmeli) 5 4 4 3 4 4 5 4 5 5 5
MT523 Komütatif Cebir (Seçmeli) 4 3 3 4 4 5 3 2 4 5 5
MT524 Diferansiyel Topoloji (Seçmeli) 5 4 3 5 3 3 4 4 3 3 5
MT537 Halka Teorisi (Seçmeli) 3 5 4 5 4 5 3 4 4
MT538 Grup Temsilleri (Seçmeli) 5 4 4 5 5 4 4 5
MT539 Grup Teorisi (Seçmeli) 4 4 5 3 5 4 4 4 5 5
MT540 Cisimler Kuramı (Seçmeli) 5 4 5 4 5 3 4 4 3
MT549 Grup Takdimleri II (Seçmeli) 4 4 5 5 4 5 4 3 5 5
MT554 Gruplarda Hesaplanabilirlik II (Seçmeli) 4 4 5 4 3 4 4 5 5 5
MT555 Gruplarda Hesaplanabilirlik I (Seçmeli) 4 4 4 3 3 5 4 3 5 3 5
MT559 Genel Topolojide Özel Konular I (Seçmeli) 5 3 4 3 3 3 4 4 3 3 5
MT560 Cebirsel Topoloji (Seçmeli) 5 5 4 5 4 5 3 4 3 3 5
MT563 Topolojik Cebirsel Yapılar (Seçmeli) 5 3 4 3 3 4 5
MT565 Yarıgrup Teorisinde Özel Konular I (Seçmeli) 4 3 5 5 4 5 3 4 5 5
MT567 Grup Teorisinde Özel Konular I (Seçmeli) 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 5
MT568 Yarıgrup Teorisinde Özel Konular II (Seçmeli) 4 4 5 5 4 5 4 3 4 5 5
MT569 Lie Cebirlerinde Özel Konular I (Seçmeli) 4 5 4 5 3 5 4 3 5 3 5
MT570 GrupTeorisinde Özel Konular II (Seçmeli) 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5
BYEMT3 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (Zorunlu) 3 4 3 3 2 5 5 5 5
BYEMT4 Bilimsel Araştırma Teknikleri e Yayın Etiği (Zorunlu) 3 4 5 3 5 5 5 5
DMT801 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 4 5 4 4 5 5 4 3 5 5
DMT802 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 4 5 3 4 5 5 4 4 5 5
DMTS801 Seminer (Zorunlu) 5 5 4 4 5 4 5 5
DMTS802 Seminer (Zorunlu) 5 5 4 4 5 4 5 5
DMTT801 Tez Çalışması (Zorunlu) 4 4 5 3 4 4 5 5
DMTT802 Tez Çalışması (Zorunlu) 4 4 5 3 4 4 5 5


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematiğin özel bir alanında daha önce yapılmış olan araştırmaların sonuçlarını bilir.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sahip olduğu uzmanlık alanındaki sonuçların matematiğin diğer alanları ile ilişkisini ayrıntıları ile bilir.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Uzmanlık alanında edindiği bilgiler yardımıyla yeni matematiksel modeller kurar.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematiğin her alanında temel düzeyde bilgi birikimine sahiptir.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematiğin farklı alanlarında edindiği bilgileri birbirleriyle ilişkilerini en sade ve anlaşılır bir biçimde sunar.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematiğin ifade edilmesinde ihtiyaç duyulan teknik donanımları etkin bir biçimde kullanır.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili konuda orijinal problemler kurar ve değişik çözüm teknikleri sunar.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili konuda özgün ve nitelikli bilimsel çalışmalar yapar.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mevcut matematik kuramlarını analiz eder ve yeni kuramlar geliştirir.
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Matematiğin uzmanlık gerektiren alanlarındaki öğrenme-öğretme tekniklerini bilir ve bu teknikleri eğitim-öğretimin her aşamasında etkin olarak kullanır.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve yabancı paydaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Yapmış olduğu özgün çalışmaları paydaşlarının da yararlanması amacıyla bilimsel etik kurallar çerçevesinde sunar ve yayınlar.
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Sahip olduğu bilimsel ünvanın gerektirdiği etik kurallara bağlı kalır