Matematik

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

2023 - 2024 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
BYEMT3 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
BYEMT4 Bilimsel Araştırma Teknikleri e Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
DMT801 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
DMT802 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
DMTS801 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
DMTS802 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
DMTT801 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
DMTT802 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
MT001 Gröbner Bazlarına Giriş 3-0 6 3 Seçmeli
MT0013 Sayılar teorisinde ileri konular 3-0 6 3 Seçmeli
MT002 İnvaryant Teorisine Giriş 3-0 6 3 Seçmeli
MT0022 Sayılar teorisinden seçme konular 3-0 6 3 Seçmeli
MT005 Kodlama Teorisinde Özel Konular 3-0 6 3 Seçmeli
MT006 Lie Cebirlerinde Özel Konular 3-0 6 3 Seçmeli
MT008 Topolojide Özel Konular 3-0 6 3 Seçmeli
MT010 Kodlama Teorisinde Özel Konular 3-0 6 3 Seçmeli
MT012 Bağıl Homolojik Cebir 3-0 6 3 Seçmeli
MT518 Grup Takdimleri I 3-0 6 3 Seçmeli
MT523 Komütatif Cebir 3-0 6 3 Seçmeli
MT524 Diferansiyel Topoloji 3-0 6 3 Seçmeli
MT537 Halka Teorisi 3-0 6 3 Seçmeli
MT538 Grup Temsilleri 3-0 6 3 Seçmeli
MT539 Grup Teorisi 3-0 6 3 Seçmeli
MT540 Cisimler Kuramı 3-0 6 3 Seçmeli
MT549 Grup Takdimleri II 3-0 6 3 Seçmeli
MT554 Gruplarda Hesaplanabilirlik II 3-0 6 3 Seçmeli
MT555 Gruplarda Hesaplanabilirlik I 3-0 6 3 Seçmeli
MT559 Genel Topolojide Özel Konular I 3-0 6 3 Seçmeli
MT560 Cebirsel Topoloji 3-0 6 3 Seçmeli
MT563 Topolojik Cebirsel Yapılar 3-0 6 3 Seçmeli
MT565 Yarıgrup Teorisinde Özel Konular I 3-0 6 3 Seçmeli
MT567 Grup Teorisinde Özel Konular I 3-0 6 3 Seçmeli
MT568 Yarıgrup Teorisinde Özel Konular II 3-0 6 3 Seçmeli
MT569 Lie Cebirlerinde Özel Konular I 3-0 6 3 Seçmeli
MT570 GrupTeorisinde Özel Konular II 3-0 6 3 Seçmeli