Muhasebe (Tezsiz) (Uzaktan Öğretim)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Anabilim Dalı tarafından kurulmuştur. Halen anabilim dalına bağlı Muhasebe Yüksek Lisans Programı disiplinler arası bir program olarak eğitimini yürütmektedir. Muhasebe içi ve muhasebe dışı bilgilerden yararlanılarak ulusal ve uluslar arası boyutlarda finansal raporlamanın yapılması, muhasebe kayıtlarının doğru şekildi yapılarak güvenilir finansal tablolar elde edilmesi, muhasebe ile yakınsamanın sağlanması, muhasebeden yararlanarak gereksiz finansal külfetlerden kurtulunması vb. amaçları güden programın eğitim dili Türkçedir.

Programın Süresi ve Kredisi

1 Yıl - 60 AKTS

Özellik ve Tanım

Uzaktan eğitim muhasebe yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. AZMİ YALÇIN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. BEHİYE GÜLSÜN KARAÇAY

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. BERNA BULĞURCU

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Prof. Dr. KORAY TUAN

Amaç

Uzaktan eğitim muhasebe yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Hedef

Uzaktan eğitim muhasebe yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere U.Eğ. Muhasebe diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

açıklama bulunmamaktadır.

Staj

staj dersi bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

açıklama bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

açıklama bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

açıklama bulunmamaktadır.

İstihdam Olanakları

Mezun olan öğrenciler hem girişimci hem de çalışan olarak iş hayatında kendilerine yer bulmaktadırlar. Yüksek Lisans programlarından mezun olan öğrencilerimiz, Kamu kurumları ile firmaların Muhasebe birimlerinde, Denetim, Muhasebe, Mali Müşavirlik, Finansal Danışmanlık vb. firmalarda; Muhasebe elemanı, Denetim elemanı, Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavir gibi pozisyonlarda çalışabilmektedirler.