Muhasebe (Tezsiz) (Uzaktan Öğretim)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Muhasebe, denetim ve vergi konularının temel ilkelerini kavrama ve bu ilkeleri karar alma sürecinde etkin biçimde kullanma yetkinliği.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Muhasebe bilim dalında var olan temel kuramsal modeller ile literatüre yeni giren sistemleri listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya sistemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Muhasebe, denetim ve vergi konularında sorun belirleme, araştırma ve analiz yapma yetkinliği.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Muhasebe bilim dalında yer alan modellerin uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını araştırarak açıklama.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Muhasebe mesleğinde karşılaşılan yasal ve etik konuları anlama
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İşletme yönetimi yöntemleri ile muhasebe metodlarını birleştirerek uygulama.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel mali analiz tekniklerini kullanarak en uygun sonuca ulaşma.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alarak liderlik yapma ve gerekli çalışmaları yerine getirerek muhasebe sürecini etkin bir şekilde yönetme.
PÖÇ09 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak muhasebe alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Muhasebenin yeni bir alanında, akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Yazılı ve sözlü iletişim yetkinliği.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Muhasebe bilimi üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma