Muhasebe (Tezsiz) (Uzaktan Öğretim)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü

Programın Öğrenme Çıktıları ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilik Çerçevesi İlişkisi

TYYÇ Tanım PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
3
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimi açıklar.
4
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
5
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Alana ilişkin bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
2 3
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
3
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir.
4
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
3 5
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Örgüt/Kurum için vizyon, amaç ve hedef belirler.
5
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
4 5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
3 4
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana ilişkin çalışma yapanlarla iletişim kurar.
1
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
3
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Çalışma alanlarına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
4 4
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
5 3
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütür.
1
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Alana ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar.
5
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Muhasebe, denetim ve vergi konularının temel ilkelerini kavrama ve bu ilkeleri karar alma sürecinde etkin biçimde kullanma yetkinliği.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Muhasebe bilim dalında var olan temel kuramsal modeller ile literatüre yeni giren sistemleri listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya sistemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Muhasebe, denetim ve vergi konularında sorun belirleme, araştırma ve analiz yapma yetkinliği.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Muhasebe bilim dalında yer alan modellerin uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını araştırarak açıklama.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Muhasebe mesleğinde karşılaşılan yasal ve etik konuları anlama
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İşletme yönetimi yöntemleri ile muhasebe metodlarını birleştirerek uygulama.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel mali analiz tekniklerini kullanarak en uygun sonuca ulaşma.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alarak liderlik yapma ve gerekli çalışmaları yerine getirerek muhasebe sürecini etkin bir şekilde yönetme.
PÖÇ09 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak muhasebe alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Muhasebenin yeni bir alanında, akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Yazılı ve sözlü iletişim yetkinliği.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Muhasebe bilimi üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma