Yönetim ve Organizasyon (Tezsiz) (Uzaktan Öğretim)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

U.Eğ. Yönetim ve Organizasyon Tezsiz yüksek lisans programının amacı kamu ve özel kurumlarda yönetimde başarılı bir kariyer için gerekli olan bilgi, analitik beceri, diğer beceri ve araçlar ile birlikte öğrencileri hazırlamaktır. Öğrenciler bu eğitim sürecini internet üzerinden tamamlarlar. Özellikle bu program, farklı yönetsel durumları yorumlamak ve anlamak ve yönetsel sorunların nedenlerini belirlemek bu problemlere yaratıcı çözümler sunmak için gerekli olan analitik becerilerle öğrencileri hazırlamayı amaçlamaktadır. Programdan mezun olan öğrenciler, küreselleşmenin ve rekabetin arttığı iş dünyasında etkin bir iletişim kurmak ve işlemek için gerekli olan becerilere sahiptirler. Firmada karar vermeye yön vermek için işletmenin bütün yönlerinde güçlü bir kavrama sahip olmak ve bu bilgileri kullanmak bu programın amacıdır.

Programın Süresi ve Kredisi

1 Yıl - 60 AKTS

Özellik ve Tanım

Program, benzerlerinden farklı olarak Türkiye´nin en köklü üniversitelerinden biri olan Çukurova Üniversitesi ve yine Türkiye´nin en büyük ve gelişmiş şehirlerinden biri olan Adana´da özel ve kamu sektörü işletmelerinin değişik yönetim kademelerinde çalışan yönetici ve diğer personele, yönetim ve organizasyon alanında çağdaş bir perspektif kazanma, analitik, teknik, kavramsal, karar verme ve insan ilişkileri yetkinliklerini geliştirme fırsatı kazandırmaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. DENİZ ZEREN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. BEHİYE GÜLSÜN KARAÇAY

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. BERNA BULĞURCU

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Prof. Dr. KORAY TUAN

Amaç

Uzaktan Eğitim Yönetim ve Organizasyon Tezsiz yüksek lisans programının amacı kamu ve özel kurumlarda yönetimde başarılı bir kariyer için gerekli olan bilgi, analitik beceri, diğer beceri ve araçlar ile birlikte öğrencileri hazırlamaktır. Öğrenciler bu eğitim sürecini internet üzerinden tamamlarlar. Özellikle bu program, farklı yönetsel durumları yorumlamak ve anlamak ve yönetsel sorunların nedenlerini belirlemek bu problemlere yaratıcı çözümler sunmak için gerekli olan analitik becerilerle öğrencileri hazırlamayı amaçlamaktadır. Programdan mezun olan öğrenciler, küreselleşmenin ve rekabetin arttığı iş dünyasında etkin bir iletişim kurmak ve işlemek için gerekli olan becerilere sahiptirler. Firmada karar vermeye yön vermek için işletmenin bütün yönlerinde güçlü bir kavrama sahip olmak ve bu bilgileri kullanmak bu programın amacıdır.

Hedef

Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı ulusal ve uluslararası alanda ihtiyaç duyulan kaliteli mal ve hizmet sunumunda, kaynakların etkin kullanımında, toplum sorunlarına çözüm üretmede bilimsel araştırma ve yayınları ilerletmek, Yönetim ve Organizasyon alanında evrensel düzeyde araştırmalar yapmak ve bilgi üretmek, Toplumun sorunlarına çözüm üretebilen bilgi üretmek, Ekonomik hayatın ihtiyaçlarına cevap vermek ve ulusal rekabet gücünün gelişimine katkı sağlamak, Bilimsel düşünceyi geliştirmek ve ekonomik hayatı geliştirecek projeler oluşturmak.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Uzaktan Eğitim Yönetim ve Organizasyon diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"nde geçerli şartları sağlamak gereklidir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereği “Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’den başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.”

Staj

Staj dersi bulunmamaktadır

Uygulamalı Ders

Uygulama dersi bulunmamaktadır

İş Yeri Eğitimi

İşyeri eğitimi bulunmamaktadır

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

The program has the possibility of exchange within Erasmus and the exchange opportunities determined by the senate.

İstihdam Olanakları

Program mezunları özel ve kamu sektörü işletmelerinde farklı kademeler yönetici ve diğer pozisyonlarda çalışmaktadırlar.