Yönetim ve Organizasyon (Tezsiz) (Uzaktan Öğretim)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü

Programın Öğrenme Çıktıları ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilik Çerçevesi İlişkisi

TYYÇ Tanım PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
4 4 5 4 5 4
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimi açıklar.
4 4 4 5 5 5
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
4 4 5 5 5
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Alana ilişkin bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
5 5 5 4 4
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
5 5 5 4 4
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir.
5
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
5
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Örgüt/Kurum için vizyon, amaç ve hedef belirler.
4
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
4
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana ilişkin çalışma yapanlarla iletişim kurar.
4
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
3
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Çalışma alanlarına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
4
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
5
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütür.
4
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Alana ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar.
4
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
4


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yönetim ve Organizasyon kavramlarını tanımlayarak birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yönetim ve organizasyon alanındaki güncel kavram ve modelleri tanımlama.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yönetim ve organizasyon alanındaki kavram ve modelleri kullanarak güncel yönetim sorunlarını analiz etme.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yönetim ve organizasyon alanındaki güncel araştırmaların sonuçlarını yorumlama.
PÖÇ05 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı İşletme içindeki karşılaştığı yönetim ve organizasyon sorunlarının tespit ve çözümü için uygun yöntemleri belirleme.
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yönetim sürecinin temel adımlarını izleyerek uygulayabilme.
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Örgüt analizi için kullanılan modelleri etkili bir şekilde kullanma.
PÖÇ08 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Yönetim alanında proje geliştirerek hayata geçirebilme.
PÖÇ09 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yönetim alanında öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilinci ile güncel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirme.
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Akademik kurallar çerçevesinde bilimsel kaynaklardan elde edilen verilerden yeni bilgiler üreterek bunları etkin biçimde yorumlama.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yönetim ve organizasyon alanında kazandığı bilgileri, farklı alanlardaki bilgilerle ilişkilendirebilme.
PÖÇ12 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Akademik kurallar çerçevesinde alana ilişkin kaynaklardan elde ettiği bilgileri sentezleyerek etkin biçimde sunma.
PÖÇ13 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Yapılan tüm çalışmalarda bilimsel araştırma etiğine bağlı kalma.