Yönetim ve Organizasyon (Tezsiz) (Uzaktan Öğretim)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yönetim ve Organizasyon kavramlarını tanımlayarak birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yönetim ve organizasyon alanındaki güncel kavram ve modelleri tanımlama.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yönetim ve organizasyon alanındaki kavram ve modelleri kullanarak güncel yönetim sorunlarını analiz etme.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yönetim ve organizasyon alanındaki güncel araştırmaların sonuçlarını yorumlama.
PÖÇ05 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı İşletme içindeki karşılaştığı yönetim ve organizasyon sorunlarının tespit ve çözümü için uygun yöntemleri belirleme.
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yönetim sürecinin temel adımlarını izleyerek uygulayabilme.
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Örgüt analizi için kullanılan modelleri etkili bir şekilde kullanma.
PÖÇ08 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Yönetim alanında proje geliştirerek hayata geçirebilme.
PÖÇ09 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yönetim alanında öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilinci ile güncel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirme.
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Akademik kurallar çerçevesinde bilimsel kaynaklardan elde edilen verilerden yeni bilgiler üreterek bunları etkin biçimde yorumlama.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yönetim ve organizasyon alanında kazandığı bilgileri, farklı alanlardaki bilgilerle ilişkilendirebilme.
PÖÇ12 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Akademik kurallar çerçevesinde alana ilişkin kaynaklardan elde ettiği bilgileri sentezleyerek etkin biçimde sunma.
PÖÇ13 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Yapılan tüm çalışmalarda bilimsel araştırma etiğine bağlı kalma.