Fizik

Lisans Programı - Fen-Edebiyat Fakültesi


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir
PÖÇ13 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
PÖÇ14 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır
PÖÇ15 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
PÖÇ16 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur
PÖÇ17 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular
PÖÇ18 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.