Fizik

Lisans Programı - Fen-Edebiyat Fakültesi

Program Öğrenme Çıktıları ile Dersler Arasındaki İlişkiler

Ders PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13 PÖÇ14 PÖÇ15 PÖÇ16 PÖÇ17 PÖÇ18
FZK101 Fizik I (Zorunlu) 5 4 4 3 2 2 2 2 3 3
FZK103 Fizik Lab. I (Zorunlu) 2 3 3 4 4 3 3 2 2 3 2
FZK105 Analiz I (Zorunlu) 4 4 5 4 4 3 2 3 4 5 4 3 4
FZK107 Temel Bilgi Teknolojileri (Zorunlu) 1 1 1 3 5 2 3 2 3
KF115 Kimya I (Zorunlu) 3 3 4 3 5 5 5
UAI101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Zorunlu) 2 3 3
UIN101 İngilizce I (Zorunlu) 2 1 2 2 2 3
UTD101 Türk Dili I (Zorunlu) 1 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 5 4 4 1 1
FZK102 Fizik II (Zorunlu) 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
FZK104 Fizik Lab II (Zorunlu) 3 3 4 2 4 2 3 3
FZK106 Analiz II (Zorunlu) 5 5 4 4 5 3 4 5 4 4 5 3 5 5
KF116 Kimya II (Zorunlu) 4 3 3 3 4 4 4
UAI102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (Zorunlu) 2 3 3
UIN102 İngilizce II (Zorunlu) 1 1 1 1 2 2 2
UTD102 Türk Dili II (Zorunlu) 1 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 5 4 4 1 1
FZK211 Bilim Tarihi (Seçmeli) 2 2 3 2 2 4 2 1 2 3 2 3 4 5 3 1 3
FZK213 Astronomiye Giriş (Seçmeli) 2 2 4 2 2 3 3 2 3 3 1 2 2
FZK215 Fizik İçin Biyoloji (Seçmeli) 2 3 2 2 1 3 1 1 3 4 4
FZK201 Fizik İçin Matematik I (Zorunlu) 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3
FZK203 Diferansiyel Denklemler (Zorunlu) 3 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1
FZK205 Termodinamik (Zorunlu) 4 2 3 2 2 3 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1
FZK207 Bilgisayar Programlama Dili I (Zorunlu) 2 3 5 2 2 2 2 5 3 3 3 4 3
FZK209 Fizik Lab. III (Zorunlu) 4 3 4 3 4 2 3 5 4 3 3 3 2 1 4 1 4
FZK212 Yüksek Enerji Fiziğine Giriş (Seçmeli) 4 2 3 2 3 2 2 2
FZK214 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Giriş (Seçmeli) 2 2 2 3 1 3 3 3 3 2 2 1 2 1 1 4 3
FZK216 Bilgisayar Programlama Dili II (Seçmeli) 2 3 3 4 2 3 5 1 2 5 4 4 5 2 1
FZK202 Fizik İçin Matematik II (Zorunlu) 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2
FZK204 Dalgalar ve Optik (Zorunlu) 4 3 4 2 2 3 2 2
FZK206 İstatistik Fizik (Zorunlu) 4 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
FZK208 Temel Elektronik (Zorunlu) 2 2 3 1 2 2 3 2 1 2 1 1 2
FZK210 Fizik Lab. IV (Zorunlu) 4 3 4 3 3 4 3 5 4 3 4 1 3 2 1 1
FZK307 Malzeme Bilimine Giriş (Seçmeli) 4 3 3 3 2 5 4
FZK309 Fizikte Sayısal Yöntemler (Seçmeli) 3 4 3 4 3 3 3 5 3 3 3 3 3
FZK311 Uzaktan Algılamaya Giriş (Seçmeli) 3 1 4 1 1 2 3 1 2 3 2 4 3
FZK313 Mesleki İngilizce (Seçmeli) 3 3 4 3 3 4 3 5 3
FZK301 Kuantum Fiziği I (Zorunlu) 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 2
FZK303 Elektromanyetik Teori I (Zorunlu) 5 5 5 5 5 5 5 3 2 4 3 2
FZK305 Teorik Mekanik I (Zorunlu) 5 3 4 4 4 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3
FZK312 Nanoteknolojiye Giriş (Seçmeli) 2 3 2 2 2 3 2 3 2 1 4
FZK314 Optik ve Uygulamaları (Seçmeli) 4 3 5 4 4 2 3 2 3 3 4 2 1 3 3 1 3
FZK316 Bilgisayar Destekli Fizik Eğitimi (Seçmeli) 4 3 2 2 4 4 3 3 1 3
FZK302 Kuantum Fiziği II (Zorunlu) 4 3 5 3 3 2 1 2 1
FZK304 Elektromanyetik Teori II (Zorunlu) 5 5 5 5 5 5 5 3 2 2 2 3 1 2 1
FZK306 Teorik Mekanik II (Zorunlu) 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
FZK308 Temel Elektronik Lab (Zorunlu) 2 1 2 2 1 3 2 2 3 2 2 2
FZK310 İş Sağlığı ve Güvenliği I (Zorunlu) 1 3 4 2 1 4 5 1 3 2 3 2 3 1 2
FZK417 Medikal Fizik (Seçmeli) 5 5 4 5 4 5 5 4 3 4 5 4 3 3 5
FZK419 LASER ve Uygulamaları (Seçmeli) 4 3 2 4 4 4 3 1 2 3 4 2 4 2 3 1
FZK421 YÜKSEK SICAKLIK SÜPERİLETKENLİĞİNE GİRİŞ (Seçmeli) 3 4 3 3 3 3 4 4
FZK423 MESLEKİ VE BİLİMSEL ETİK (Seçmeli) 2 2 2 2 3 3 2 2 2 4 2 5
FZK405 Kuantum Mekaniği I (Zorunlu) 5 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3
FZK407 Yoğun Madde Fiziği I (Zorunlu) 3 2 2 3 3 4 2 3 2 3 4 4 3 5 3 1 3
FZK409 Nükleer Fizik I (Zorunlu) 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 3
FZK411 Kuantum Fizik Lab. I (Zorunlu) 3 2 1 2 3 2 2 2 1 2
FZK413 Staj Değerlendirme (Zorunlu) 2 2 3 2 3 3 3 2 2
FZK415 Deneysel Fizik ve Ölçme Yöntemleri I (Zorunlu) 4 4 3 3 3 2 4 2 3 4 3 3 4 3 2
FZK402 Yarıiletken Aygıt Fiziği (Seçmeli) 2 2 2 3 1 2 2 1 2 3 2 2 1
FZK404 Parçacık Fiziği (Seçmeli) 3 2 3 3 4 3 2 3 3
FZK406 Kuantum Mekaniği II (Seçmeli) 5 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3
FZK408 Yoğun Madde Fiziği II (Seçmeli) 3 2 2 3 3 4 2 3 2 3 4 4 3 5 3 1 3
FZK410 Nükleer Fizik II (Seçmeli) 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 3
FZK420 Astrofiziğe Giriş (Seçmeli) 3 2 4 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1
FZK412 Kuantum Fizik Lab. II (Zorunlu) 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 1 2 3
FZK414 İş Sağlığı ve Güvenliği II (Zorunlu) 2 3 2 1 2 2 4 3 3 3 4 5 4 5 5
FZK416 Deneysel Fizik ve Ölçme Yöntemleri II (Zorunlu) 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 3
FZK418 Araştırma Projesi (Zorunlu) 3 2 2 3 3 4 2 3 3 2 3 4 4 3 4 1 3


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir
PÖÇ13 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
PÖÇ14 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır
PÖÇ15 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
PÖÇ16 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur
PÖÇ17 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular
PÖÇ18 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.