Felsefe Grubu Öğretmenliği

Lisans Programı - Eğitim Fakültesi


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Çalışma alanında karşılaşılan sorunları fark eder
PÖÇ05 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirir
PÖÇ06 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden değerlendirir
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde sorumluluk alır
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
PÖÇ11 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir
PÖÇ12 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
PÖÇ13 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili konularda bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisini kullanır
PÖÇ15 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri meslektaşları ile etkileşim içerisinde takip eder
PÖÇ16 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Eleştirel bakabilme becerisi kazanır
PÖÇ17 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır