Bitki Koruma (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

Program Öğrenme Çıktıları ile Dersler Arasındaki İlişkiler

Ders PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13 PÖÇ14
BK003 Fitopatolojide Sanitasyon (Seçmeli) 3 2 1 4
BK004 Subtropik bitki virüs hastalıkları ve aphid ilişkisi (Seçmeli) 2 4 1 3 1 4
BK005 Hastalıktan ari üretim materyali elde etme teknikleri (Seçmeli) 3 4 2 1 4
BK0051 Agroekoloji ve Ekolojik Tarımda Bitki Koruma (Seçmeli) 2 3 4 5 4
BK0053 Böcek Davranışları (Seçmeli) 1 3 3 2 1 2 2
BK0055 Pestisit Uygulama İlkeleri (Seçmeli) 3 3 2 4 3 4 5
BK0057 Akarların Sınıflandırılması (Seçmeli) 3 4 2 2 3 1 1
BK0059 Nematodların Biyoçeşitliliği (Seçmeli) 4 1 1 3 4
BK006 Bitkilerde görülen Spiroplasma hastalıkları, epidemiyolojisi, tanısı ve kontrolü (Seçmeli) 2 1 2 4
BK0060 Böcek Bitki Biyolojisi (Seçmeli) 1 3 2 1 1 1 1
BK0061 Bitki Patojeni Fitoplazmaların Moleküler ve Biyolojik Özellikleri (Seçmeli) 4 5 5 5 4 5 4
BK0062 Yabancı Ot Araştırma Yöntemleri) (Seçmeli) 3 2 5 3 4 2
BK0064 Yabancı otların alternatif kontrol yöntemleri ve biyolojik mücadele uygulamaları (Seçmeli) 3 3 5 5 4 2
BK0067 Bitkilerde Hastalık Oluşturan Viroidler ve Tanılama Yöntemleri (Seçmeli) 3 4 2 3 2 3
BK0068 Bitki ve Nematodların Etkileşimleri (Seçmeli) 4 3 4
BK007 Hastalık ve Bitki Besleme İlişkisi (Seçmeli) 3 2 4 1 4
BK0070 Küresel Isınma ve Fitopatoloji (Seçmeli) 4 5 4 5 5 5 4
BK014 Bitki Patolojisinde Özel Konular (Seçmeli) 2 3 2 3 2 1
BK018 Yabancı Ot Ekolojisi (Seçmeli) 3 4 4 3 3 3
BK027 Bitki Fungal Hastalıklarının Klasik ve Moleküler Yöntemlerle Tanılanması (Seçmeli) 1 4
BK029 Hasat Sonu Hastalıklar (Seçmeli) 4 2
BK031 Zehirli Yabancı Otlar (Seçmeli) 3 3 3
BK036 Yabancı Otlar ve Ekim Nöbeti (Seçmeli) 4 3 4 2 2
BK037 Entomolojide Moleküler Yöntemler (Seçmeli) 2 2 2 3 4 1 3
BK042 Akaroloji (Seçmeli) 3 5 5 3 1 4 1
BK044 Nematolojide Denemelerin Kurulması ve Değerlendirilmesi II (Seçmeli) 1 2 5 2 2
BK045 Nematolojide Denemelerin Kurulması ve Değerlendirilmesi I (Seçmeli) 1 2 2 5 2
BK049 Mikolojide Biyoteknolojik Yöntemlerin Kullanılması (Seçmeli) 1 3 2 4 5
BK501 Canlılarda Enerji Mekanizması (Seçmeli) 5 3 3
BK502 Böceklerin Toplanması ve Kolleksiyonu (Seçmeli) 5 2 2 3 2 2 2
BK503 Entomolojide Özel Araştırma Yöntemleri I (Seçmeli) 5 4 2 4 2 2 4
BK504 Entomolojide Özel Araştırma Yöntemleri II (Seçmeli) 4 4 5 4 3 2 4
BK505 Böceklerin Sınıflandırılması I (Seçmeli) 5 4 4 3 3 3 3
BK506 Böceklerin Sınıflandırılması II (Seçmeli) 4 5 4 3 3 3 3
BK510 Bitki Virüs Hastalıklarının Tanılanmasında Kullanılan Yöntemler (Seçmeli) 1 4 4 2 5 2 3
BK511 Bitki Patolojen Bakterilerinin Tanımı İçin Teknikler I (Seçmeli) 1 4 2 3 4 3
BK520 Fitopatolojide Bilgisayar ve Donanımı Kullanımı (Seçmeli) 1 1 1 2
BK521 Turunçgil Patolojisi (Seçmeli) 3 5 4 3 3 4
BK526 Fitopatolojide Seroloji (Seçmeli) 4 5 4 5 5 5 4
BK527 Yabancı ot Sistematiği (Seçmeli) 4 3 3 3 2
BK528 Entomolojide Denemelerin Kurulması ve Değerlendirilmesi II (Seçmeli) 2 1 1 4 5 3 4
BK533 Fitopatolojide Temel Laboratuvar Teknikleri (Seçmeli) 1 5 5 3 5 2 3
BK534 Bitkilerde Patojen Toprak Kökenli Funguslar (Seçmeli) 2 3 3 2
BK535 Entomolojide Denemelerin Kurulması ve Değerlendirilmesi I (Seçmeli) 5 1 1 4 4 1 4
BK540 Genel Moleküler Biyoloji (Seçmeli) 5 3 3 4
BK551 Bitki Patojen Funguslarının Laboratuvar Teknikleri (Seçmeli) 3 2 3 1
BK553 Antagonistlerin Bitki Patolojisindeki Rolleri (Seçmeli) 3 2 1 4 4
BK558 Moleküler Viroloji (Seçmeli) 5 5 4 4 5 4 4
BK560 Fitopatolojide Özel Araştırma Yöntemleri II (Seçmeli) 2 3 3 2
BK562 Bitki Hastalıkları Mücadelesinde Kullanılan Kimyasallar (Seçmeli) 3
BK563 Fitopatolojide Özel Araştırma Yöntemleri I (Seçmeli) 3 5 4 3 5
BK564 Entomolojide Örnekleme Yöntemleri (Seçmeli) 1 4 2 3 3
BK565 Bitki Virüs Hastalıklarının Kontrolu (Seçmeli) 4 5 5 5 5 5 4
BK570 Bitki Patojen Bakterilerin Tanımında Kullanılan Teknikler II (Seçmeli) 1 2 2 3 3 3
BK571 Entomolojide Biyoteknik Savaşım Yöntemleri (Seçmeli) 2 1 4
BK574 Nematolojinin Prensipleri (Seçmeli) 3 2 2 2 1
BK579 Fitopatolojide Denemelerin Kurulması ve Değerlendirmesi (Seçmeli) 1 3 3 3 2
BK582 Bağ ve Üzümsü Meyve Zararlıları (Seçmeli) 2 1 3 4
BK585 Özel Sebze Zararları (Seçmeli) 1 5 5 3 4 1
BK587 Kentsel Entomoloji (Seçmeli) 3 4 3 5 5 4 5
BK588 Vektör Böcekler (Seçmeli) 1 3 1 2 3
BK590 Meyve Ağaçlarında Uygulamalı Biyoteknoloji (Seçmeli) 2 3 4 1 5
BK591 Turunçgil ve Subropik Meyve Zararlıları (Seçmeli) 2 1 2 2
BK594 Bioindikatör Böcekler (Seçmeli) 2 2 2 2 2 2 5
BK602 Böcek ve Akar Üretim Teknikleri ve Kitle Üretimleri (Seçmeli) 1 2 4 3 1 5
BK609 Böceklerde Preparat Yapma Teknikleri (Seçmeli) 1 4 4 1 1 1 1
BYEBK3 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (Zorunlu) 1 3 3 4
BYEBK4 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (Zorunlu) 1 3 3 4
YLBK701 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 2 2 3 3 2 3
YLBK702 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 2 2 3 3 4 4
YLBKS701 Seminer (Zorunlu) 2 3 3 4
YLBKS702 Seminer (Zorunlu) 2 3 3 4
YLBKT701 Tez Calışması (Zorunlu) 1 1 2 3 2 3
YLBKT702 Tez Çalışması (Zorunlu) 1 1 2 3 2 3


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilim, genel ziraat mühendisliği, bitkisel üretimle ilgili temel konularda bilgi sahibi olur
PÖÇ02 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların biyolojisi, ekolojisi, sistematiği ve mücadele yöntemlerini öğrenir
PÖÇ03 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların tanısı, biyolojisi ve mücadelesini uygulamalı olarak öğrenir
PÖÇ04 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Bitki koruma problemlerini kavrar, bilimsel yöntemlerle çözümü için gerekli beceriyi kazanır
PÖÇ05 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Laboratuvar kullanma, analiz yapma ve sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor yazma becerisi kazanır
PÖÇ06 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bitki koruma problemlerine karşı uygun mücadele yöntemlerini seçerek, pratikte doğru kullanımını sağlar
PÖÇ07 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Gerekli teknolojileri kullanarak bilgiye ulaşır, bunları sentezleyerek sözlü sunumlar yapar
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bitki koruma ile ilgili temel ve kavram bilgilerini sentezleyerek lisans eğitimi süresince edindiği mesleki yeterlilikler çerçevesinde, uzmanlaşmak istediği bilim dalına yönelik kendini geliştirme becerisi kazanır
PÖÇ09 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Uzmanlaşmak istediği alanda yurtiçi ve yurtdışı süreli yayınları izleyebilir ve yorumlama yetisi kazanır
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Elde ettiği bilimsel araştırma sonuçlarını rapor/tez haline dönüştürebilir ve bunlardan bilimsel yayınlar üreterek sunabilir
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çevre/halk sağlığı ve tarımsal üretim ile ilişkili olarak biyogüvenlik konularında aldığı bilgileri uygulayabilme
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bitki koruma ve alanı ile ilgili güncel kaynaklara ulaşır ve sorunların çözümü için bunları kullanma yetisi kazanır
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Laboratuvar kullanım yöntem ve tekniklerini kullanma becerilerini geliştirir
PÖÇ14 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Bitki koruma alanındatoplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir