Bitki Koruma (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilim, genel ziraat mühendisliği, bitkisel üretimle ilgili temel konularda bilgi sahibi olur
PÖÇ02 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların biyolojisi, ekolojisi, sistematiği ve mücadele yöntemlerini öğrenir
PÖÇ03 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların tanısı, biyolojisi ve mücadelesini uygulamalı olarak öğrenir
PÖÇ04 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Bitki koruma problemlerini kavrar, bilimsel yöntemlerle çözümü için gerekli beceriyi kazanır
PÖÇ05 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Laboratuvar kullanma, analiz yapma ve sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor yazma becerisi kazanır
PÖÇ06 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bitki koruma problemlerine karşı uygun mücadele yöntemlerini seçerek, pratikte doğru kullanımını sağlar
PÖÇ07 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Gerekli teknolojileri kullanarak bilgiye ulaşır, bunları sentezleyerek sözlü sunumlar yapar
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bitki koruma ile ilgili temel ve kavram bilgilerini sentezleyerek lisans eğitimi süresince edindiği mesleki yeterlilikler çerçevesinde, uzmanlaşmak istediği bilim dalına yönelik kendini geliştirme becerisi kazanır
PÖÇ09 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Uzmanlaşmak istediği alanda yurtiçi ve yurtdışı süreli yayınları izleyebilir ve yorumlama yetisi kazanır
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Elde ettiği bilimsel araştırma sonuçlarını rapor/tez haline dönüştürebilir ve bunlardan bilimsel yayınlar üreterek sunabilir
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çevre/halk sağlığı ve tarımsal üretim ile ilişkili olarak biyogüvenlik konularında aldığı bilgileri uygulayabilme
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bitki koruma ve alanı ile ilgili güncel kaynaklara ulaşır ve sorunların çözümü için bunları kullanma yetisi kazanır
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Laboratuvar kullanım yöntem ve tekniklerini kullanma becerilerini geliştirir
PÖÇ14 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Bitki koruma alanındatoplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir