Bitki Koruma (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

2023 - 2024 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
BYEBK3 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
BYEBK4 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
YLBK701 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
YLBK702 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
YLBKS701 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
YLBKS702 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
YLBKT701 Tez Calışması 0-0 24 0 Zorunlu
YLBKT702 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
BK003 Fitopatolojide Sanitasyon 3-0 6 3 Seçmeli
BK004 Subtropik bitki virüs hastalıkları ve aphid ilişkisi 3-0 6 3 Seçmeli
BK005 Hastalıktan ari üretim materyali elde etme teknikleri 3-0 6 3 Seçmeli
BK0051 Agroekoloji ve Ekolojik Tarımda Bitki Koruma 2-0 6 2 Seçmeli
BK0053 Böcek Davranışları 2-0 6 2 Seçmeli
BK0055 Pestisit Uygulama İlkeleri 2-0 6 2 Seçmeli
BK0057 Akarların Sınıflandırılması 2-1 6 2.5 Seçmeli
BK0059 Nematodların Biyoçeşitliliği 2-0 6 2 Seçmeli
BK006 Bitkilerde görülen Spiroplasma hastalıkları, epidemiyolojisi, tanısı ve kontrolü 3-0 6 3 Seçmeli
BK0060 Böcek Bitki Biyolojisi 2-0 6 2 Seçmeli
BK0061 Bitki Patojeni Fitoplazmaların Moleküler ve Biyolojik Özellikleri 3-0 6 3 Seçmeli
BK0062 Yabancı Ot Araştırma Yöntemleri) 2-0 6 2 Seçmeli
BK0064 Yabancı otların alternatif kontrol yöntemleri ve biyolojik mücadele uygulamaları 2-0 6 2 Seçmeli
BK0067 Bitkilerde Hastalık Oluşturan Viroidler ve Tanılama Yöntemleri 4-0 6 4 Seçmeli
BK0068 Bitki ve Nematodların Etkileşimleri 2-0 6 2 Seçmeli
BK007 Hastalık ve Bitki Besleme İlişkisi 3-0 6 3 Seçmeli
BK0070 Küresel Isınma ve Fitopatoloji 3-0 6 3 Seçmeli
BK014 Bitki Patolojisinde Özel Konular 2-0 6 2 Seçmeli
BK018 Yabancı Ot Ekolojisi 2-0 6 2 Seçmeli
BK027 Bitki Fungal Hastalıklarının Klasik ve Moleküler Yöntemlerle Tanılanması 3-0 6 3 Seçmeli
BK029 Hasat Sonu Hastalıklar 3-0 6 3 Seçmeli
BK031 Zehirli Yabancı Otlar 2-0 6 2 Seçmeli
BK036 Yabancı Otlar ve Ekim Nöbeti 2-0 6 2 Seçmeli
BK037 Entomolojide Moleküler Yöntemler 3-0 6 3 Seçmeli
BK042 Akaroloji 2-1 6 2.5 Seçmeli
BK044 Nematolojide Denemelerin Kurulması ve Değerlendirilmesi II 4-0 6 4 Seçmeli
BK045 Nematolojide Denemelerin Kurulması ve Değerlendirilmesi I 4-0 6 4 Seçmeli
BK049 Mikolojide Biyoteknolojik Yöntemlerin Kullanılması 3-0 6 3 Seçmeli
BK501 Canlılarda Enerji Mekanizması 2-0 6 2 Seçmeli
BK502 Böceklerin Toplanması ve Kolleksiyonu 2-2 6 3 Seçmeli
BK503 Entomolojide Özel Araştırma Yöntemleri I 2-0 6 2 Seçmeli
BK504 Entomolojide Özel Araştırma Yöntemleri II 2-0 6 2 Seçmeli
BK505 Böceklerin Sınıflandırılması I 4-0 6 4 Seçmeli
BK506 Böceklerin Sınıflandırılması II 4-0 6 4 Seçmeli
BK510 Bitki Virüs Hastalıklarının Tanılanmasında Kullanılan Yöntemler 2-2 6 3 Seçmeli
BK511 Bitki Patolojen Bakterilerinin Tanımı İçin Teknikler I 3-0 6 3 Seçmeli
BK520 Fitopatolojide Bilgisayar ve Donanımı Kullanımı 4-0 6 4 Seçmeli
BK521 Turunçgil Patolojisi 4-0 6 4 Seçmeli
BK526 Fitopatolojide Seroloji 3-0 6 3 Seçmeli
BK527 Yabancı ot Sistematiği 3-0 6 3 Seçmeli
BK528 Entomolojide Denemelerin Kurulması ve Değerlendirilmesi II 4-0 6 4 Seçmeli
BK533 Fitopatolojide Temel Laboratuvar Teknikleri 2-2 6 3 Seçmeli
BK534 Bitkilerde Patojen Toprak Kökenli Funguslar 2-2 6 3 Seçmeli
BK535 Entomolojide Denemelerin Kurulması ve Değerlendirilmesi I 4-0 6 4 Seçmeli
BK540 Genel Moleküler Biyoloji 4-0 6 4 Seçmeli
BK551 Bitki Patojen Funguslarının Laboratuvar Teknikleri 2-2 6 3 Seçmeli
BK553 Antagonistlerin Bitki Patolojisindeki Rolleri 3-0 6 3 Seçmeli
BK558 Moleküler Viroloji 3-0 6 3 Seçmeli
BK560 Fitopatolojide Özel Araştırma Yöntemleri II 3-0 6 3 Seçmeli
BK562 Bitki Hastalıkları Mücadelesinde Kullanılan Kimyasallar 3-0 6 3 Seçmeli
BK563 Fitopatolojide Özel Araştırma Yöntemleri I 3-0 6 3 Seçmeli
BK564 Entomolojide Örnekleme Yöntemleri 2-2 6 3 Seçmeli
BK565 Bitki Virüs Hastalıklarının Kontrolu 3-0 6 3 Seçmeli
BK570 Bitki Patojen Bakterilerin Tanımında Kullanılan Teknikler II 2-2 6 3 Seçmeli
BK571 Entomolojide Biyoteknik Savaşım Yöntemleri 3-0 6 3 Seçmeli
BK574 Nematolojinin Prensipleri 3-0 6 3 Seçmeli
BK579 Fitopatolojide Denemelerin Kurulması ve Değerlendirmesi 4-0 6 4 Seçmeli
BK582 Bağ ve Üzümsü Meyve Zararlıları 2-0 6 2 Seçmeli
BK585 Özel Sebze Zararları 2-1 6 2.5 Seçmeli
BK587 Kentsel Entomoloji 2-2 6 3 Seçmeli
BK588 Vektör Böcekler 3-0 6 3 Seçmeli
BK590 Meyve Ağaçlarında Uygulamalı Biyoteknoloji 3-2 6 4 Seçmeli
BK591 Turunçgil ve Subropik Meyve Zararlıları 3-0 6 3 Seçmeli
BK594 Bioindikatör Böcekler 2-0 6 2 Seçmeli
BK602 Böcek ve Akar Üretim Teknikleri ve Kitle Üretimleri 2-2 6 3 Seçmeli
BK609 Böceklerde Preparat Yapma Teknikleri 2-2 6 3 Seçmeli