Dış Ticaret

Ön Lisans Programı - Yumurtalık Meslek Yüksekokulu

Program Öğrenme Çıktıları ile Dersler Arasındaki İlişkiler

Ders PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13 PÖÇ14 PÖÇ15
YDT113 ALMANCA I (Seçmeli) 1 5
YDT115 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ (Seçmeli) 1 1 2 3 1
YDT117 TİCARİ MATEMATİK (Seçmeli) 2 2 4 1 2 2
YDT119 PAZARLAMA İLKELERİ (Seçmeli) 3 4 3 4 3 3 3 3
UIN101 İngilizce I (Zorunlu) 2 4 5
UTD101 Türk Dili I (Zorunlu) 1 1 1 5 1 1 1 2
YDT101 Bilgi ve İletişim Teknolojileri (Zorunlu) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 2
YDT103 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I (Zorunlu) 3 4 3 4 3 5 4 4 3
YDT105 GENEL MUHASEBE I (Zorunlu) 3 3 4 3 3 3 3
YDT107 TEMEL HUKUK (Zorunlu) 5 3 2 4 3 3 3 3
YDT109 İKTİSADA GİRİŞ I (Zorunlu) 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2
YDT111 İŞLETME (Zorunlu) 3 3 4 4 3 3 4 3
YDT112 Almanca II (Seçmeli) 5 2
YDT114 Araştırma Yöntem ve Teknikleri (Seçmeli) 1 3 2 1 1 1 1 1 1
YDT116 İletişim (Seçmeli) 3 4 5 3 3
YDT118 Çevre Koruma (Seçmeli) 3 2 1 1 1 1 1 1 1
UIN102 İngilizce II (Zorunlu) 2 4 5
UTD102 Türk Dili II (Zorunlu) 1 1 1 5 1 1 1 2
YDT102 İktisada Giriş II (Zorunlu) 2 5 2 4 3 4 2 3 2 4 3 2 1 3
YDT104 Dış Ticaret İşlemleri II (Zorunlu) 3 5 4 3 3 4 4 3 3 3 3
YDT106 Gümrük İşlemleri (Zorunlu) 5 3 3 4 2 4 3 3
YDT108 Ticaret Hukuku (Zorunlu) 4 3 2 3 2 5 3 3
YDT120 Genel Muhasebe II (Zorunlu) 3 3 3 4 2 2 3 3 3
YDT207 Uluslararası İktisat I (Seçmeli) 2 3 3 4 2 2 3 2 2 3 2 4 3 2
YDT209 Türkiye Ekonomisi (Seçmeli) 4 3 4 3 2 3 3 4
YDT211 Mesleki Yabancı Dil I (İngilizce) (Seçmeli) 2 4 5
YDT213 Mesleki Yabancı Dil I (Almanca) (Seçmeli) 2 5
UAI201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Zorunlu) 3 3 5
YDT201 Dış Ticarette Risk Yönetimi ve Sigortacılık (Zorunlu) 3 5 3 3 5 4 3 3 3
YDT203 Girişimcilik (Zorunlu) 4 3 4 3 4 4 5 5 3 3
YDT205 Yaz Stajı Değerlendirme (Zorunlu) 5 3 3 3 4 5 3 4 3 3
YDT210 Uluslararası İktisat II (Seçmeli) 1 3 2 4 2 4 3 4 3 4 3 3 2 3
YDT212 E Ticaret (Seçmeli) 3 3 3 2 4 5 3 3 3
YDT214 Mesleki Yabancı Dil 2 (İngilizce) (Seçmeli) 2 4 5
YDT216 Mesleki Yabancı Dil 2 (Almanca) (Seçmeli) 1 5 1
UAI202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (Zorunlu) 4 1 1 2 5
YDT202 Uluslararası Pazarlama (Zorunlu) 3 4 3 4 4 3 3 3 3
YDT204 Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi (Zorunlu) 4 3 3 4 3 3 4
YDT206 Dış Ticaretin Finansmanı ve Teşviki (Zorunlu) 3 5 3 4 4 2 2 2 3
YDT208 Lojistik (Zorunlu) 1 2 4 4 4 4 5 3 4 4 3


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğrenciler dış ticaret alanında işletme, iktisat, muhasebe, temel hukuk, dış ticaret mevzuatı ve işlemlerine ilişkin temel kavramları açıklarlar
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğrenciler dış ticaret alanında sahip olduğu mesleki bilgileri, karar alma, uygulama ve davranış süreçlerinde kullanırlar.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğrenciler dış ticaret alanındaki dinamikleri bilirler.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğrenciler dış ticaret alanındaki bilgi ve becerileri ile mesleki görev ve sorumlulukları icra ederler.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğrenciler dış ticaret alanındaki sorunların çözümünde için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Öğrenciler dış ticaret alanında mesleki bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirirler.
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Öğrenciler dış ticaret alanının dinamik yapısına uygun olarak hayat boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptirler.
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Öğrenciler dış ticaret alanında ortaya çıkan değişimlere uyum için mesleki bilgi ve becerilerini geliştirirler.
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenciler dış ticaret alanında düşüncelerini, önerilerini mesleki bilgi ve becerilerini iletişim sürecinde ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarırlar.
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenciler dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları ekip çalışmasına uygun olarak icra ederler.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenciler dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olurlar.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenciler dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilecek düzeyde bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araç ve teknikleri kullanırlar.
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Öğrenciler dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları toplumsal kurallara uygun olarak icra ederler.
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Öğrenciler girişimci kimliği ile dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumluluklarını evrensel insani değerlere uygun icra ederler.
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Öğrenciler dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumluluklarını Atatürk İlke ve İnklapları'nın hedeflerine uygun olarak icra ederler.