Dış Ticaret

Ön Lisans Programı - Yumurtalık Meslek Yüksekokulu

Programın Öğrenme Çıktıları ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilik Çerçevesi İlişkisi

TYYÇ Tanım PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13 PÖÇ14 PÖÇ15
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
5 5
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
4 5
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
5 4
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
5 3
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
5 3
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
5 3 3
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
5 4 5
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
5 3
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
5 4
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
4
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
4
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
4
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
4
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Değişime ve yeniliğe açıktır.
5


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğrenciler dış ticaret alanında işletme, iktisat, muhasebe, temel hukuk, dış ticaret mevzuatı ve işlemlerine ilişkin temel kavramları açıklarlar
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğrenciler dış ticaret alanında sahip olduğu mesleki bilgileri, karar alma, uygulama ve davranış süreçlerinde kullanırlar.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğrenciler dış ticaret alanındaki dinamikleri bilirler.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğrenciler dış ticaret alanındaki bilgi ve becerileri ile mesleki görev ve sorumlulukları icra ederler.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğrenciler dış ticaret alanındaki sorunların çözümünde için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Öğrenciler dış ticaret alanında mesleki bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirirler.
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Öğrenciler dış ticaret alanının dinamik yapısına uygun olarak hayat boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptirler.
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Öğrenciler dış ticaret alanında ortaya çıkan değişimlere uyum için mesleki bilgi ve becerilerini geliştirirler.
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenciler dış ticaret alanında düşüncelerini, önerilerini mesleki bilgi ve becerilerini iletişim sürecinde ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarırlar.
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenciler dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları ekip çalışmasına uygun olarak icra ederler.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenciler dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olurlar.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenciler dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilecek düzeyde bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araç ve teknikleri kullanırlar.
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Öğrenciler dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları toplumsal kurallara uygun olarak icra ederler.
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Öğrenciler girişimci kimliği ile dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumluluklarını evrensel insani değerlere uygun icra ederler.
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Öğrenciler dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumluluklarını Atatürk İlke ve İnklapları'nın hedeflerine uygun olarak icra ederler.