Dış Ticaret

Ön Lisans Programı - Yumurtalık Meslek Yüksekokulu


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğrenciler dış ticaret alanında işletme, iktisat, muhasebe, temel hukuk, dış ticaret mevzuatı ve işlemlerine ilişkin temel kavramları açıklarlar
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğrenciler dış ticaret alanında sahip olduğu mesleki bilgileri, karar alma, uygulama ve davranış süreçlerinde kullanırlar.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğrenciler dış ticaret alanındaki dinamikleri bilirler.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğrenciler dış ticaret alanındaki bilgi ve becerileri ile mesleki görev ve sorumlulukları icra ederler.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğrenciler dış ticaret alanındaki sorunların çözümünde için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Öğrenciler dış ticaret alanında mesleki bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirirler.
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Öğrenciler dış ticaret alanının dinamik yapısına uygun olarak hayat boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptirler.
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Öğrenciler dış ticaret alanında ortaya çıkan değişimlere uyum için mesleki bilgi ve becerilerini geliştirirler.
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenciler dış ticaret alanında düşüncelerini, önerilerini mesleki bilgi ve becerilerini iletişim sürecinde ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarırlar.
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenciler dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları ekip çalışmasına uygun olarak icra ederler.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenciler dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olurlar.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenciler dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilecek düzeyde bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araç ve teknikleri kullanırlar.
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Öğrenciler dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları toplumsal kurallara uygun olarak icra ederler.
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Öğrenciler girişimci kimliği ile dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumluluklarını evrensel insani değerlere uygun icra ederler.
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Öğrenciler dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumluluklarını Atatürk İlke ve İnklapları'nın hedeflerine uygun olarak icra ederler.