Dış Ticaret

Ön Lisans Programı - Yumurtalık Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

Dış Ticaret Programı ilk defa 2016 yılında Çukurova Üniversitesi Yumurtalık Meslek Yüksekokulu´nda eğitim vermeye başlamıştır. Medeni hayatın en temel alanlarından biri olan ticaret alanında, özellikle dış ticaret alanında, özel ve kamu işletmelerinin ara elaman ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak eğitim vermektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Dış Ticaret Programı, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık ön lisans eğitimi vermektedir. Programa her yıl 50 öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler, programda bulunan zorunlu derslerin tamamından, seçmeli derslerden ise seçmiş oldukları derslerin tamamından başarılı olmak zorundadırlar. Ayrıca 30 günlük işyeri yaz stajını da başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. Programda öğrenciler dış ticaret ve yönetim bilgileriyle donatılırlar. Ekonomi, hukuk, muhasebe, işletme, yabancı dil gibi derslerin yanı sıra ağırlıklı olarak dış ticarete yönelik dersler alan öğrenciler staj yaparak iş deneyimi kazanmaktadırlar.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. OĞUZ TAŞBOZAN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. OĞUZ TAŞBOZAN

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. OĞUZ TAŞBOZAN

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör. AYHAN SAYĞI

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör. AYHAN SAYĞI

Amaç

Dış ticaret alanında evrensel insani değerlere bağlı, konusunda uzman ulusal ve uluslararası işgücü taleplerini karşılayabilecek iş gücünün yetiştirilmesidir.

Hedef

Medeniyetin temeli olan ticaret (özellikle dış ticaret) alanında evrensel insani değerlere bağlı, konusunda uzman ulusal ve uluslararası iş gücü taleplerini karşılayabilecek iş gücünün yetiştirilmesinde en iyi eğitim veren birim olmaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

Dış Ticaret Programına lise ve dengi okul mezunu olanlar arasından, ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır. Dış Ticaret Programına Merkezî Yerleştirme Sınavında TYT puan türünden yeterli puanı alan adaylar, ÖSYM’ce yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirilir. Dış Ticaret Programına yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde öğrenci işleri birimi tarafından yapılır.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Önlisans

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Dış Ticaret Önlisans Programında iki yıllık eğitim süresince 120 AKTS'lik ders alınması, tüm dersleri başarı ile tamamlayan endüşük notu DD olan FD, FF ve NA notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve 30 günlük işyeri uygulama yaz stajını yapan öğrenciler mezun olabilirler. Bu belirtilen şartları taşımayan öğrenciler mezun olamaz. Dış Ticaret Önlisans Programında başarılı olan öğrenciler, “Dış Ticaret Önlisans Programı Diploması” alırlar.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Dış Ticaret ön lisans programı mezunları, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı olduklarında, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, İktisat, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme-İktisat, Sermaye Piyasası, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Staj

Dış Ticaret Programı kapsamında öğrencilere verilen uygulama ve teorik derslerdeki bilgilerin, 30 iş günü süresince özel ve kamu işletmeleri ile dış ticaret alanıyla ilgili kurumlarda iş yeri uygulamalı yaz stajında yaşayarak deneyimledikleri, iş gücüne katılım öncesinde öğrencilerin yaşadığı iş deneyiminin değerlendirildiği bir bir derstir.

Uygulamalı Ders

Programda mesleğe yönelik verilen uygulamalı dersler işyeri yaz staj yerinde, özel ve kamu işletmelerine yapılan teknik gezilerde ve okulumuzun bilgisayar labaratuvarlarında yürütülmektedir.

İş Yeri Eğitimi

Dış Ticaret Programı Programı kapsamında öğrencilere verilen uygulama ve teorik derslerdeki bilgilerin, 30 iş günü süresince iş yeri uygulamalı yaz stajında yaşayarak deneyimledikleri, iş gücüne katılım öncesinde öğrencilere iş deneyimi ve gerçekte ne yapabildiklerini kendileri ve bağımsız üçüncü bir taraf tarafından değerlendirildiği bir süreçtir.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Mevlana. Farabi ve Erasmus öğrenci staj ve eğitim değişim programları ile yurtiçi veya yurtdışı deneyimleyebilirler.

İstihdam Olanakları

Dış Ticaret ön lisans programından mezun olanlar kamu sektöründe Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve bağlı birimlerinde yine kamu bankalarının kambiyo bölümünde görev alabilirler. Dış Ticaret ön lisans programından mezun olanlar özel sektörde ithalat-ihracatla uğraşan tüm firmaların dış ticaret departmanlarında, bankaların kambiyo bölümlerinde, gümrük komisyoncuları yanında, ulusal ve uluslararası lojistik firmalarında ve sınavlarda başarılı oldukları takdirde B karnesi alarak “Gümrük Müşavir Yardımcısı” unvanı ile çalışabilmektedirler.