Fizyoloji (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
FİZ515 Temel Fizyoloji ve Sinir Sistem Fizyolojisi 3-0 5 3 Zorunlu
FİZ516 Temel Fizyoloji-Kardiovasküler ve Pulmoner Sistem Fizyolojisi 3-0 5 3 Zorunlu
FİZ517 Temel Fizyoloji-Gastrointestinal Sistem ve Renal Sistem Fizyolojisi 2-0 4 2 Zorunlu
FİZ518 Temel Fizyoloji-Endokrin ve Üreme Fizyolojisi 3-0 5 3 Zorunlu
FİZ710 Uzmanlık Alan Dersi 0-0 5 0 Zorunlu
FİZ715 Seminer Dersi 0-0 3 0 Zorunlu
FİZ730 Yüksek Lisans Tezi 0-0 25 0 Zorunlu
SFZ710 Uzmanlık Alan Dersi 0-0 5 0 Zorunlu
SFZ715 Seminer Dersi 0-0 3 0 Zorunlu
SFZ730 Yüksek Lisans Tezi 0-0 25 0 Zorunlu
ÜGF532 Temel Fizyoloji:Üreme Sistem Fizyolojisi-2 3-0 5 3 Zorunlu
ÜGF550 Oosit ve Preimplantasyon Aşamasındaki Embriyo Eldesi ve Kültürü 2-2 6 3 Zorunlu
ÜGF564 Üreme Sistem Fizyopatolojsi 4-0 6 4 Zorunlu
ÜGF710 Uzmanlık Alan Dersi 0-0 5 0 Zorunlu
ÜGF715 Seminer Dersi 0-0 3 0 Zorunlu
ÜGF730 Yüksek Lisans Tezi 0-0 25 0 Zorunlu
FİZ500 Deney Hayvanları 2-2 5 3 Seçmeli
FİZ503 Dolaşımın Sinirsel Düzenlenmesi 2-0 4 2 Seçmeli
FİZ508 Arteryal Basıncın Renal-Vücut Sıvı Sistemi ile Dengelenmesi 2-0 4 2 Seçmeli
FİZ519 Temel Fizyoloji- Kan Fizyolojisi ve İmmünite 3-0 5 3 Seçmeli
FİZ521 Embriyoteratojenite 2-1 4 2 Seçmeli
FİZ523 Anksiyetenin Sinirsel Mekanizması 2-0 4 2 Seçmeli
FİZ524 Öğrenme ve Bellek Modelleri 2-0 4 2 Seçmeli
FİZ525 Deneysel Stres Modelleri 2-0 4 2 Seçmeli
FİZ526 Deneysel Embriyoteratojenite Modeli 2-0 4 2 Seçmeli
FİZ550 Ölçüm Yöntemleri 1-4 5 3 Seçmeli
SFZ501 Antrenmana Uyum 3-0 5 3 Seçmeli
SFZ503 İleri Fizyoloji-Kas Fizyolojisi 2-0 4 2 Seçmeli
SFZ513 Solunum Fizyolojisi 4-0 4 4 Seçmeli
SFZ530 Sportif Performans Açısından Beslenme 2-0 4 2 Seçmeli
SFZ543 Farklı Çevre Koşullarında Egzersiz ve Performans 3-0 5 3 Seçmeli
SFZ544 Vücut Yapısı, Enerji Dengesi ve Kilo Kontrolü 3-0 6 3 Seçmeli
SFZ547 İleri Egzersiz Fizyolojisi I 4-0 6 4 Seçmeli
SFZ548 İleri Egzersiz Fizyolojisi II 4-0 6 4 Seçmeli
SFZ553 Fiziksel Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi 2-2 6 3 Seçmeli
ÜGF560 Hücre İçi İyon Ölçüm Yöntemleri; Teorikten Pratiğe 2-2 6 3 Seçmeli
ÜGF565 Östrus Döngüsü ve Vaginal Smear 1-2 5 2 Seçmeli
ÜGF566 Oogenez ve Ooplazmik pH Regülasyonu 2-2 5 3 Seçmeli