Bağımlılık (Tezli) (Disiplinlerarası)

Yüksek Lisans Programı - Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
BAG501 Adli Toksikolojide Temel Kavramlar 3-2 6 4 Zorunlu
BAG502 Psikopatoloji 2-3 6 4 Zorunlu
BAG503 Madde Kullanımında Adli Toksikolojik Değerlendirme 2-2 6 3 Zorunlu
BAG550 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
BAG553 Bağımlılıkta Temel Kavramlar ve Bağımlılık Epidemiyolojisi (Z) 2-0 6 2 Zorunlu
BAG710 Uzmanlık Alan Dersi 0-0 5 0 Zorunlu
BAG715 Seminer 0-0 3 0 Zorunlu
BAG730 Tez Çalışması 0-0 25 0 Zorunlu
BAG512 Organik Kimya 2-0 5 2 Seçmeli
BAG514 Toksikolojik Analiz Yöntemleri I 2-4 6 4 Seçmeli
BAG515 Bağımlılık Yapan Maddeler ve Özellikleri 2-0 5 2 Seçmeli
BAG516 Bağımlılık Yapan Maddelerin Postmortem Toksikolojisi 2-2 6 4 Seçmeli
BAG517 Temel Analitik Kimya 2-0 5 2 Seçmeli
BAG518 Moleküler Toksikolojisi 2-0 5 2 Seçmeli
BAG519 Sentetik Uyuşturucu Maddeler ve Bağımlılık 2-0 5 2 Seçmeli
BAG520 Toksikolojik Analiz Yöntemleri II 2-4 6 4 Seçmeli
BAG522 Adli Görüşme I 2-2 6 3 Seçmeli
BAG523 Çocukluk Çağı Psikopatolojileri ve Suça Sürüklenme 2-2 5 3 Seçmeli
BAG524 Bağımlılık ve Farkındalık 2-0 5 2 Seçmeli
BAG526 İhmal, istismar, Çocuk Koruma ve Önleme 2-2 5 3 Seçmeli
BAG527 Madde Bağımlılığı ve İlaç Suistimali 2-0 4 2 Seçmeli
BAG528 Temel Patoloji Kavramları 2-0 4 2 Seçmeli
BAG531 Bağımlılık ve Etik 2-0 5 2 Seçmeli
BAG532 Kişilik Bozuklukları 2-0 5 2 Seçmeli
BAG533 Bağımlılarda Görülen Kişilik Bozuklularının Tedavisi 2-0 5 2 Seçmeli
BAG534 Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları 2-0 5 2 Seçmeli
BAG535 Alkol ve Madde Kullanım Bozukluklarında Tedavi Yaklaşımları 2-0 5 2 Seçmeli
BAG536 Bağımlılık Nörobiyolojisi I 2-0 5 2 Seçmeli
BAG537 Bağımlılık Nörobiyolojisi II 2-0 5 2 Seçmeli
BAG538 Bağımlılık ve Güncel Hemşirelik Yaklaşımı 2-0 5 2 Seçmeli
BAG539 Bağımlılık ve Kültürlerarası Hemşirelik 2-0 5 2 Seçmeli
BAG542 İnsan ve Toplum Sorunları Karşısında Felsefi Tavır 2-0 5 2 Seçmeli
BAG543 Temel Farmakoloji I 2-0 5 2 Seçmeli
BAG544 Santral Sinir Sistemi Temelleri ve SSS'i Etkileyen İlaçlar 2-0 5 2 Seçmeli
BAG545 İlaç Toksisitesi ve Zehirlenme 2-0 5 2 Seçmeli
BAG546 Beden Sosyolojisi 2-0 4 2 Seçmeli
BAG547 Analitik Kimya 2-2 6 3 Seçmeli
BAG548 Bağımlılık Alt Kültürü 2-0 4 2 Seçmeli
BAG549 Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları 3-0 6 3 Seçmeli
BAG551 Çocuk ve Ergenlerde Şiddet ve Zorbalık 3-0 6 3 Seçmeli
BAG552 Bağımlılık ve Önleme Çalışmaları 3-0 6 3 Seçmeli
BAG554 Narkotik, Halüsinojenik ve Zehirli Bitkiler 2-0 2 2 Seçmeli
BAG556 Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları 2-0 3 2 Seçmeli
BAG557 Bağımlılıkta Araştırma Yöntemleri ve İstatistiksel Analize Giriş 2-2 5 3 Seçmeli
BAG558 Metanol İntoksikasyonu ve Alkain Bağımlılığı 0-0 0 0 Seçmeli
BAG559 Sağlık Etnografisi 0-0 0 0 Seçmeli
BAG560 Çocuk Suçluluğu ve Kriminal Boyut 2-0 5 2 Seçmeli
BAG561 Kumar Bağımlılığı 3-0 4 3 Seçmeli
BAG562 Davranışsal Bağımlılık I 3-0 4 3 Seçmeli
BAG563 Davranışsal Bağımlılık II 3-0 4 3 Seçmeli