Özel Hukuk

Doktora Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
ÖH1800 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
ÖH800 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
ÖH801 Banka Hukukunda Kredi ve Kredi Kartı İşlemleri 3-0 6 3 Zorunlu
ÖH802 Banka Hukukunda Mevduat Sözleşmeleri 3-0 6 3 Zorunlu
ÖH803 Anonim Şirketlerde Pay Sahipliği ve Pay Sahipliğinden Kaynaklanan Güncel Sorunlar 3-0 6 3 Zorunlu
ÖH804 Limited Şirketlerde Pay Sahipliği ve Pay Sahipliğinden Kaynaklanan Güncel Sorunlar 3-0 6 3 Zorunlu
ÖH805 Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu 3-0 6 3 Zorunlu
ÖH806 Ticaret Hukukunda Birleşme, Devralma ve Ayrılmalar 3-0 6 3 Zorunlu
ÖH808 İş İlişkisinde Kişilik Haklarının Korunması 3-0 6 3 Zorunlu
ÖH809 Medeni Usul ve İcra İflas Hukukunda Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri 3-0 6 3 Zorunlu
ÖH811 Tüketici Hukukunun Güncel Sorunları 3-0 6 3 Zorunlu
ÖH813 Kefalet Sözleşmeleri 3-0 6 3 Zorunlu
ÖH815 Türk Borçlar Kanununa Göre Hizmet Akdi 3-0 6 3 Zorunlu
ÖH827 Kira Hukuku Uygulamaları 3-0 6 3 Zorunlu
ÖHS800 Seminer (Z) 0-0 8 0 Zorunlu
ÖH822 Aile Hukukunda Mal Rejimleri 3-0 6 3 Seçmeli
ÖH823 Teminat Hukuku 3-0 6 3 Seçmeli
ÖH824 Müteselsil Sorumluluk 3-0 6 3 Seçmeli
ÖH825 Kamu-Özel İşbirlği Sözleşmelerinde Sorumluluk 3-0 6 3 Seçmeli
ÖH828 İflas ve Konkordato Hukuku 3-0 6 3 Seçmeli
ÖH829 Hukukta Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Seçmeli
ÖH830 Yapay Zekadan Doğan Sorumluluk 3-0 6 3 Seçmeli
ÖH832 Rehin Hukuku Uygulamaları 3-0 6 3 Seçmeli
ÖH834 Tıp Hukukunda Güncel Sorunlar 3-0 6 3 Seçmeli