Türk Dili Edebiyatı

Doktora Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 1982 yılının sonlarında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim üyelerinden Prof.Dr. Mine Mengi’nin 2547 sayılı Yükseköğretim kanununun 40-b maddesine göre Çukurova Üniversitesine gelmesiyle kuruldu. Kuruluşu sırasında bölümün Türk Dili ve Türk Edebiyatı olmak üzere iki ana bilim dalı vardı. Eleman sayısının artması ile bölümün akademik yapılanması gelişmiş, çalışma alanları göz önüne alınarak ana bilim dalları yeniden düzenlenmiş ve ana bilim dalı sayısı altıya ulaşmıştır. Kuruluşundan dört yıl sonra 1986 yılında öğrenci almaya başlayan bölüm, ilk mezunlarını 1988 yılında vermiştir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Programın kuruluşunda Türk Dili ve Türk Edebiyatı olmak üzere iki ana bilim dalı vardı. Eleman sayısının artması ile bölümün akademik yapılanması gelişmiş ve çalışma alanları göz önüne alınarak ana bilim dalları yeniden düzenlenmiş ve ana bilim dalı sayısı altıya ulaşmıştır. Kuruluşundan dört yıl sonra 1986 yılında öğrenci almaya başlayan bölüm, ilk mezunlarını 1988 yılında vermiştir. Programdan mezun olabilmek için 240 AKTS, 21 kredi ve 7 adet ders almak koşullarının sağlanması gerekmektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. HALUK GÖKALP

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. ENGİN ÇETİN

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. AYHAN KARAKAŞ

Staj Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi BEKİR TAHİR TAHİROĞLU

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi BEKİR TAHİR TAHİROĞLU

Amaç

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü; Türk dili ve edebiyatının en eski dönemlerinden günümüze uzanan süreçteki gelişimini, özeliklerini, dil bilgisel ve edebî özelliklerini incelemeyi, geçmişteki ve günümüzdeki sorunları tespit edip bunların sebeplerini ortaya koymayı amaçlar. Bu amaçla Türk dili ve edebiyatının temel niteliklerini, dönemlerini, Türk kültürünün oluşum ve gelişim sürecini, bu süreçteki kültürel temasları ve bu temasların sonuçlarını araştırır. Böylece Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırmacı ve öğretim elemanı olmak isteyenlere sağlam bir temel hazırlanmaktadır.

Hedef

Bu programın hedefi öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamak; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, yabancı dil puanı, lisans mezuniyet not ortalaması, ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Programın sonunda doktora derecesi kazanılmaktadır.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Program sonunda kazanılan derecenin kuralları öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde belirlenmektedir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Doktora en üst öğrenim kademesidir.

Staj

Dr. Öğr. Üyesi BEKİR TAHİR TAHİROĞLU

Uygulamalı Ders

Programda yer alan Uzmanlık Alan Dersi ve Tez Çalışması dersi uygulamalı ders kapsamındadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda iş temelli öğrenme uygulaması bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Bu programda çift anadal/yan dal/ortak program olanakları bulunmamaktadır.

İstihdam Olanakları

Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri, Türkçe Eğitimi Bölümlerinde çalışabilirler.