Türk Dili Edebiyatı

Doktora Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü

2023 - 2024 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
TDE1800 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
TDE1801 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
TDE869 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I (Z) 2-0 5 2 Zorunlu
TDE870 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Z) 2-0 5 2 Zorunlu
TDE894 Harezm ve Kıpçak Türkçeleri 2-0 4 2 Zorunlu
TDES800 Seminer (Z) 0-0 8 0 Zorunlu
TDE1831 Tanzimat'tan Milli Edebiyata Metinlerle Şiir Kuramı I 2-0 5 2 Seçmeli
TDE1833 Tanzimat'tan Milli Edebiyata Metinlerle Tiyatro Kuramı I 3-0 5 3 Seçmeli
TDE1834 Tanzimat'tan Milli Edebiyata Metinlerle Tiyatro Kuramı II 3-0 5 3 Seçmeli
TDE1835 Türk Edebiyatında Yeni Eğilimler I 3-0 5 3 Seçmeli
TDE1836 Türk Edebiyatında Yeni Eğilimler II 3-0 5 3 Seçmeli
TDE1837 Edebiyat Kuramları I 3-0 5 3 Seçmeli
TDE1838 Edebiyat Kuramları II 3-0 5 3 Seçmeli
TDE1839 Eski Türk Edebiyatı Şerh Metinleri I 3-0 5 3 Seçmeli
TDE1843 Özbek Türkçesi 3-0 5 3 Seçmeli
TDE1845 Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Sesbilgisi 3-0 5 3 Seçmeli
TDE1846 Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Sözvarlığı 3-0 5 3 Seçmeli
TDE1855 Eski Türk Edebiyatında Nazım I 3-0 5 3 Seçmeli
TDE1856 Eski Türk Edebiyatında Nazım II 3-0 5 3 Seçmeli
TDE1863 Halkbilim Kuramları ve Halk Edebiyatı Metinleri I 3-0 5 3 Seçmeli
TDE1864 Halkbilim Kuramları ve Halk Edebiyatı Metinleri II 3-0 5 3 Seçmeli
TDE1865 Tatarca 3-0 5 3 Seçmeli
TDE1867 Tuvaca 3-0 5 3 Seçmeli
TDE1872 Anlam Bilgisi II 3-0 5 3 Seçmeli
TDE1877 Divan Şiiri Geleneğinin Günümüz Türk Şiirine Yansıması I 3-0 5 3 Seçmeli
TDE1878 Divan Şiiri Geleneğinin Günümüz Türk Şiirine Yansıması II 3-0 5 3 Seçmeli
TDE1881 Divan Edebiyatında Manzum Türler I 3-0 5 3 Seçmeli
TDE1882 Divan Edebiyatında Manzum Türler II 3-0 5 3 Seçmeli
TDE1883 Yenileşme Dönemi Osmanlı Türkçesi I 3-0 5 3 Seçmeli
TDE1884 Yenileşme Dönemi Osmanlı Türkçesi II 3-0 5 3 Seçmeli
TDE1885 Türk Halk Edebiyatında Nesir Tahlilleri I 3-0 5 3 Seçmeli
TDE1886 Türk Halk Edebiyatında Nesir Tahlilleri II 3-0 5 3 Seçmeli
TDE1890 Uygur Türkçesi 3-0 5 3 Seçmeli
TDE1891 Türk Öykücülüğü Üzerine İncelemeler I 3-0 5 3 Seçmeli
TDE1892 Türk Öykücülüğü Üzerine İncelemeler II 3-0 5 3 Seçmeli
TDE807 Eski Anadolu Türkçesi I 2-0 5 2 Seçmeli
TDE808 Eski Anadolu Türkçesi II 2-0 4 2 Seçmeli
TDE815 Çağatayca I 2-0 6 2 Seçmeli
TDE816 Çağatayca II 2-0 4 2 Seçmeli
TDE819 Türkiye Türkçesinin Sorunları I 2-0 5 2 Seçmeli
TDE820 Türkiye Türkçesinin Sorunları II 2-0 4 2 Seçmeli
TDE827 Divan Edebiyatında Mensur Türler I 2-0 5 2 Seçmeli
TDE828 Divan Edebiyatı Mensur Türler II 2-0 4 2 Seçmeli
TDE830 Yeni Türk Edebiyatı II 2-0 5 2 Seçmeli
TDE832 Tanzimattan Milli Edebiyata Metinlerle Şiir Kuramı II 2-0 4 2 Seçmeli
TDE840 Eski Türk Edebiyatında Şerh Metinleri II 2-0 4 2 Seçmeli
TDE844 Yeni Uygur Türkçesi 2-0 4 2 Seçmeli
TDE861 Küreselleşme ve Günümüz Halkbilimi I 2-0 5 2 Seçmeli
TDE862 Küreselleşme ve Günümüz Halkbilimi II 2-0 5 2 Seçmeli
TDE866 Kırgızca 2-0 4 2 Seçmeli
TDE868 Hakasça 2-0 4 2 Seçmeli
TDE871 Anlam Bilgisi I 2-0 5 2 Seçmeli
TDE887 Karahanlı Türkçesi 2-0 6 2 Seçmeli
TDE888 Sözlük Bilimi ve Türk Sözlükçülüğü 2-0 6 2 Seçmeli
TDE889 Orhon Türkçesi 3-0 6 3 Seçmeli
TDE890 Uygur Edebiyatı 2-0 6 2 Seçmeli
TDE893 Türk Halk Şiirinin Meseleleri I 2-0 5 2 Seçmeli
TDE896 Türk Halk Şiirinin Meseleleri II 2-0 5 2 Seçmeli

1. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
TDE829 Yeni Türk Edebiyatı I 2-0 4 2 Seçmeli