Türk Dili Edebiyatı

Doktora Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü

Program Öğrenme Çıktıları ile Dersler Arasındaki İlişkiler

Ders PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13 PÖÇ14 PÖÇ15 PÖÇ16 PÖÇ17 PÖÇ18
TDE1831 Tanzimat'tan Milli Edebiyata Metinlerle Şiir Kuramı I (Seçmeli) 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3
TDE1833 Tanzimat'tan Milli Edebiyata Metinlerle Tiyatro Kuramı I (Seçmeli) 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3
TDE1834 Tanzimat'tan Milli Edebiyata Metinlerle Tiyatro Kuramı II (Seçmeli) 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3
TDE1835 Türk Edebiyatında Yeni Eğilimler I (Seçmeli) 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3
TDE1836 Türk Edebiyatında Yeni Eğilimler II (Seçmeli) 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3
TDE1837 Edebiyat Kuramları I (Seçmeli) 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3
TDE1838 Edebiyat Kuramları II (Seçmeli) 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3
TDE1839 Eski Türk Edebiyatı Şerh Metinleri I (Seçmeli) 4 2 4 4 2 4 4 4 4
TDE1843 Özbek Türkçesi (Seçmeli) 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4
TDE1845 Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Sesbilgisi (Seçmeli) 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3
TDE1846 Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Sözvarlığı (Seçmeli) 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3
TDE1855 Eski Türk Edebiyatında Nazım I (Seçmeli) 4 4 3 2 4 4 3 3 4 4
TDE1856 Eski Türk Edebiyatında Nazım II (Seçmeli) 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4
TDE1863 Halkbilim Kuramları ve Halk Edebiyatı Metinleri I (Seçmeli) 5 4 3 4 2 3 5 2 4 3 5 4 3 4 3 4 3
TDE1864 Halkbilim Kuramları ve Halk Edebiyatı Metinleri II (Seçmeli) 2 3 5 3 5 4 3 4 3 4 3 5 3 4 2 3 5
TDE1865 Tatarca (Seçmeli) 3 4 5 5 4 4 3 4 5 3 5 5 3 4 3 5 4
TDE1867 Tuvaca (Seçmeli) 5 3 2 4 3 3 2 4 3 4 3 5 4 2 5 4 5
TDE1872 Anlam Bilgisi II (Seçmeli) 3 4 3 4 5 3 4 5 5 4 5 3 4 5 4 5 4
TDE1877 Divan Şiiri Geleneğinin Günümüz Türk Şiirine Yansıması I (Seçmeli) 4 2 2 4 4 4 2 5 4 2 2 3 4 3 3 4
TDE1878 Divan Şiiri Geleneğinin Günümüz Türk Şiirine Yansıması II (Seçmeli) 4 2 2 4 4 4 2 5 4 2 2 3 4 3 3 4
TDE1881 Divan Edebiyatında Manzum Türler I (Seçmeli) 4 2 2 4 4 4 2 5 4 2 2 4 3 3 4
TDE1882 Divan Edebiyatında Manzum Türler II (Seçmeli) 2 2 4 4 2 5 4 2 3 4 3 4 3 4
TDE1883 Yenileşme Dönemi Osmanlı Türkçesi I (Seçmeli) 4 3 4 3 5 4 3 3 5 5 5 4 3 5 4 5 4
TDE1884 Yenileşme Dönemi Osmanlı Türkçesi II (Seçmeli) 4 3 4 4 3 3 4 3 5 5 4 4 3 5 4 5 5
TDE1885 Türk Halk Edebiyatında Nesir Tahlilleri I (Seçmeli) 4 4 2 5 3 5 3 4 4 5 3 3 4 3 2 5 4
TDE1886 Türk Halk Edebiyatında Nesir Tahlilleri II (Seçmeli) 5 3 4 3 4 2 5 4 5 3 2 4 3 4 4 3 4
TDE1890 Uygur Türkçesi (Seçmeli) 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4
TDE1891 Türk Öykücülüğü Üzerine İncelemeler I (Seçmeli) 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3
TDE1892 Türk Öykücülüğü Üzerine İncelemeler II (Seçmeli) 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3
TDE807 Eski Anadolu Türkçesi I (Seçmeli) 4 5 4 4 5 4 5 3 5 3 5 5 3 3 4
TDE808 Eski Anadolu Türkçesi II (Seçmeli) 4 4 5 3 5 5 5 5 3 4 5 5 4 3 4 4
TDE815 Çağatayca I (Seçmeli) 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3
TDE816 Çağatayca II (Seçmeli) 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4
TDE819 Türkiye Türkçesinin Sorunları I (Seçmeli) 5 3 3 5 4 4 3 5 5 3 5 4 4 5 3 4 4
TDE820 Türkiye Türkçesinin Sorunları II (Seçmeli) 3 3 4 5 3 3 3 5 5 4 5 3 4 5 4 5 4
TDE827 Divan Edebiyatında Mensur Türler I (Seçmeli) 4 4 4 3 4 4 4
TDE828 Divan Edebiyatı Mensur Türler II (Seçmeli) 3 2 4 4 3 4 4 3 4 4
TDE830 Yeni Türk Edebiyatı II (Seçmeli) 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3
TDE832 Tanzimattan Milli Edebiyata Metinlerle Şiir Kuramı II (Seçmeli) 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3
TDE840 Eski Türk Edebiyatında Şerh Metinleri II (Seçmeli) 4 4 4 3 4 4 2 3 4
TDE844 Yeni Uygur Türkçesi (Seçmeli) 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4
TDE861 Küreselleşme ve Günümüz Halkbilimi I (Seçmeli) 3 2 4 3 4 2 3 4 2 5 3 5 3 2 4 3 3
TDE862 Küreselleşme ve Günümüz Halkbilimi II (Seçmeli) 3 5 4 3 4 2 3 4 2 5 3 3 4 3 4 2 3
TDE866 Kırgızca (Seçmeli) 3 3 4 3 5 4 4 5 5 5 5 4 3 5 4 5 4
TDE868 Hakasça (Seçmeli) 4 2 4 2 3 5 2 4 3 5 5 5 2 2 4 2 5
TDE871 Anlam Bilgisi I (Seçmeli) 3 4 3 4 5 3 4 5 5 3 5 4 4 5 3 5 4
TDE887 Karahanlı Türkçesi (Seçmeli) 4 3 4 3 2 4 2 4 3 3 5 5 2 2 3 4 5
TDE888 Sözlük Bilimi ve Türk Sözlükçülüğü (Seçmeli) 3 3 4 5 3 4 4 5 5 3 5 4 5 5 4 5 3
TDE889 Orhon Türkçesi (Seçmeli) 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4
TDE890 Uygur Edebiyatı (Seçmeli) 4 3 4 3 4 4 3 4 3 2 4 3 2 3 4 3 5
TDE893 Türk Halk Şiirinin Meseleleri I (Seçmeli) 4 2 2 4 3 4 4 2 4 3 3 5 2 4 3 2 3
TDE896 Türk Halk Şiirinin Meseleleri II (Seçmeli) 2 4 5 4 3 5 5 3 4 3 4 3 5 3 2 2 3
TDE1800 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 3 4 5 4 3 3 4 4 3 5 5 3 3 3 4 3
TDE1801 Tez Çalışması (Zorunlu) 4 3 5 3 3 4 3 5 3 4 3 3 4 3 3 5 4
TDE869 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I (Z) (Zorunlu) 4 3 5 2 4 5 3 3 4 5 4 4 5 5 4 5 4
TDE870 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Z) (Zorunlu) 5 3 3 2 1 5 3 2 4 5 4 4 4 5 3 5 4
TDE894 Harezm ve Kıpçak Türkçeleri (Zorunlu) 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4
TDES800 Seminer (Z) (Zorunlu) 5 4 3 3 4 3 2 4 3 2 5 4 4 3 5 5 5
TDE829 Yeni Türk Edebiyatı I (Seçmeli) 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşır.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Eski ve yeni metinleri değerlendirir.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili entelektüel birikim kazanır.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Türkolojinin gelişimini destekler.
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Filolojik ve dil bilimsel bir bakış kazanır.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
PÖÇ14 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Türkoloji ile ilgili sorunları değerlendirir.
PÖÇ15 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Türkoloji ile ilgili meselelerde iletişim yetisi kazanır.
PÖÇ16 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
PÖÇ17 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Alanı ile ilgili bilimsel analizler yapar.