Bahçe Tarımı

Ön Lisans Programı - Kozan Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

Bitkisel ürünlerin üretilmesi, bunların kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, bu ürünlerin uygun koşullarda muhafazası, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanması işlemlerini kapsar. Bahçe tarımı programında okuyan öğrencilerimize, tüm tarla ve sebze bitkilerinin yetiştiriciliği, tohum üretim teknikleri, tohum teknolojisi ve pazarlaması ile ilgili teorik ve uygulamalı olarak dersler verilmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Konusuyla ilgili , tüm meyve, sebze ve süs bitkilerinin yetiştiriciliği, tohum üretim tekniklerini bilen ve pazarlama yeteneğine sahip ara elemandır. Bahçe tarımı programında okuyan öğrencilerimize, tüm tarla ve sebze bitkilerinin yetiştiriciliği, tohum üretim teknikleri, tohum teknolojisi ve pazarlaması ile ilgili teorik ve uygulamalı olarak dersler verilmektedir. Uygulamalı derslerde öğrenci birebir üretimin içinde yer almaktadır. Tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgemizde öğrenci ile yapılan teknik gezilerle teorik dersler pekiştirilmektedir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinde, Tohum Sertifikasyon kuruluşlarında, , araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan tarımla ilgili şirketlerde, kendi işlerini kurabilme imkanları vardır. Çalışma ortamları açık havada olup, tarladaki tozlar ve zirai mücadele ilaçları ile temas halindedirler. Çalışma ortamında Ziraat Mühendisleri, iktisatçılar, işçiler ve yöneticilerle iletişim halindedirler.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. FAHRİYE BİHTER ZAİMOĞLU ONAT

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Öğr. Gör. Mehmet KARABULUT

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör. Mehmet KARABULUT

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. FAHRİYE BİHTER ZAİMOĞLU ONAT

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör.Dr. CANSU GENCER

Amaç

Yüksek verim ve kalitede sebze, meyve ve süs bitkileri üretimi ile bu ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası, pazara hazırlanması hakkında yeterli bilgi ve pratiğe sahip, kamu ile özel sektörün AR-GE destek ve diğer personel ihtiyacına cevap verebilecek nitelikli teknik eleman yetiştirmektir.

Hedef

Mesleki yeterlikleri kazanmış, teknolojik gelişmeleri takip edebilen, hayat boyu öğrenmeyi benimsemiş, bilimsel yöntemleri uygulayan, etik değerlere saygılı nitelikli teknik elemanlar yetiştirmek

Kayıt Kabul Koşulları

Üniversitemize programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve mezun olabilmeleri için öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden olmaları gerekmektedir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Mezun öğrenci Bahçe tarımı teknikeri olur.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Üniversitemize programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve mezun olabilmeleri için öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden olmaları gerekmektedir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

1-Bölüm mezunları sınavsız olarak açık öğretimin bazı programlarına devam edebilirler. Uygulanan uyum programında başarılı olanlar 3. sınıftan devam ederler. Alanları dışında (işletme, iktisat vb) bir alandan lisans diplomasına sahip olurlar. 2-Mezuniyet sonrası yapılan ve alanlarında belirlenen bölümlere Dikey Geçiş Sınavı (DGS) girerek alanlarında eğitimlerini sürdürebilirler.

Staj

30 işgünü yaz stajı, Tarım bakanlığında , bitkisel üretim sektöründe yer alan özel ve kamu kuruluşlarında staj yapabilirler

Uygulamalı Ders

uygulamalı derslerde %80 devam zorunluluğu vardır

İş Yeri Eğitimi

Meyve ,sebze bitkileri ve süs bitkileri yetiştiriciliği, tohum üretim teknikleri, ve pazarlaması ile ilgili teorik ve uygulamalı olarak dersler verilmektedir. Uygulamalı derslerde öğrenci birebir üretimin içinde yer almaktadır

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Öğrenci, YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda diğer ön lisans programlarına yatay veya 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilir.

İstihdam Olanakları

Kamu kurum ve kuruluşları: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri ve Belediyeler. •Tarımsal Amaçlı Kooperatifler: Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri. •Özel Sektör İşletmeleri: Sebze, meyve ve süs bitkileri üretim ve pazarlama işletmeleri, mantarcılık işletmeleri ve seralar, tohum ve zirai mücadele ilaçları bayilikleri. •Kendi işletmeleri: Sebze, meyve ve süs bitkileri üretim ve pazarlama işletmeleri ile zirai mücadele ilaçları bayiliği (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüklerinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda zirai mücadele hizmetlerinde en az üç yıl çalışmış ve sınavda başarılı olanlar) açabilirler.