Bahçe Tarımı

Ön Lisans Programı - Kozan Meslek Yüksekokulu


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiyi açıklar.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında tartışır
PÖÇ03 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında örnekler verir.
PÖÇ04 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri uygular.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme becerisi geliştirir.
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Elde ettiği verilerin analizini yapar ve yorumlar
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanır ve mücadelesini tarif eder.
PÖÇ08 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirler
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine eder, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alır
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Alanında edindiği bilgi ve becerileri açıklar
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sorgulayıcı ve araştırıcıdır
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Analitik düşünmeyi öğrenir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim kurar
PÖÇ14 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Temel düzeyde ingilizce kullanır
PÖÇ15 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulaşma yetkinliğinde olur
PÖÇ16 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma
PÖÇ17 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilincini geliştirir.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinlikte olur.