Bahçe Tarımı

Ön Lisans Programı - Kozan Meslek Yüksekokulu

Programın Öğrenme Çıktıları ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilik Çerçevesi İlişkisi

TYYÇ Tanım PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13 PÖÇ14 PÖÇ15 PÖÇ16 PÖÇ17 PÖÇ18
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarıyla ilgili temel bilgilere sahiptir.
5 4 5 4
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği ve güncelliğini kavrar ve değerlendirir.
5 5 5
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları tanımlar, sorunları genel ölçekte tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
5 4 4
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili bir çalışmayı gerçekleştirmede ve uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
5 4 3 3 5
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Sorumluluğu altında çalışanları yönetir.
5 5 5 4
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
3 5 4 5 4
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Bilgiye ulaşma yollarını bilir ve etkin bir şekilde kullanır.
2 3 5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler.
4 3 4
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini aktarır ve sorumlularla paylaşır.
5 5 3 5 3
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar.
5 5 4 5 4
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Çalışma alanlarının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
5 5 3 5
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Alanında verileri toplar ve sonuçlarının uygulamaya aktarır.
3 4
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
5 5 4
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Alanıyla ilgili mevzuata uygun davranır.
4 3 5
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
5 5 4


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiyi açıklar.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında tartışır
PÖÇ03 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında örnekler verir.
PÖÇ04 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri uygular.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme becerisi geliştirir.
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Elde ettiği verilerin analizini yapar ve yorumlar
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanır ve mücadelesini tarif eder.
PÖÇ08 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirler
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine eder, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alır
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Alanında edindiği bilgi ve becerileri açıklar
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sorgulayıcı ve araştırıcıdır
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Analitik düşünmeyi öğrenir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim kurar
PÖÇ14 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Temel düzeyde ingilizce kullanır
PÖÇ15 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulaşma yetkinliğinde olur
PÖÇ16 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma
PÖÇ17 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilincini geliştirir.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinlikte olur.