Bahçe Tarımı

Ön Lisans Programı - Kozan Meslek Yüksekokulu

Program Öğrenme Çıktıları ile Dersler Arasındaki İlişkiler

Ders PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13 PÖÇ14 PÖÇ15 PÖÇ16 PÖÇ17 PÖÇ18
BP129 Tarım Ekonomisi (Seçmeli) 4 2 2 2 3 3
BP131 Bitki üretim teknikleri I (Seçmeli) 4 3 4 4 5 5 5
BP133 Ofis Yazılımları (Seçmeli) 3 3 2 2 5 1
BP109 Tarımsal Ekoloji (Zorunlu) 4 4 5
BP111 Botanik (Zorunlu) 5 3 4
BP117 Bitki ıslahı ve genetik (Zorunlu) 4 4 5 4 5 2 2
BP143 Fidan Yetiştiriciliği (Zorunlu) 4 5 5 4
UAI101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Zorunlu) 2 1
UIN101 İngilizce I (Zorunlu) 5
UTD101 Türk Dili I (Zorunlu) 5
BP134 Toprak ve Gübreleme (Seçmeli) 4 2 2 2 2 2 4
BP136 Meslek Etiği (Seçmeli) 4 5
BP110 Bitki Fizyolojisi (Zorunlu) 4 5 2 3 2 2
BP114 Bitkilerde Budama ve Aşılama Tek. (Zorunlu) 5 4 4
BP116 Fide Yetiştiriciliği (Zorunlu) 5 5 3 4 3
BP120 Tohumluk Kontrol ve sertifikasyon (Zorunlu) 4 5 2 2 5
BP132 Tarla Bitkileri I (Zorunlu) 4 5 4 3 4
UAI102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (Zorunlu) 4 4 5 4
UIN102 İngilizce II (Zorunlu) 5
UTD102 Türk Dili II (Zorunlu) 5
BP237 Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (Seçmeli) 5 4 4 5 5 4
BP239 Pazarlama (Seçmeli) 3 5 2 4 4 4
BP205 Ilıman İklim Meyveleri (Zorunlu) 4 3
BP207 Bahçe Bit.Hast.ve Zararlıları (Zorunlu) 5 5 5 5 5 4 4 4
BP209 Yabancı Otlarla Mücadele (Zorunlu) 5 3 4 2 5 4 3 4 5
BP215 Bitki Üretim teknikleri II (Zorunlu) 5 4 4 5 5 5 4 4 4
BP227 Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği (Zorunlu) 4 4 3 5 4
BP229 Organik Tarım (Zorunlu) 4 4 5
BP233 Staj Değerlendirme (Zorunlu) 5 4 4 3 4 5 3 4
BP235 Zeytin, Zeytin Yağı ve Mutfak Kültürü (Zorunlu) 4 5 4 5 3 4 4 4
BP232 Gönüllülük Çalışmaları (Seçmeli) 4 4 5 5 4
BP242 Mesleki Uygulama II (Seçmeli) 5 4 4 3 5 4 5
BP244 Bahçe Bitkileri Derim ve Muhafaza (Seçmeli) 4 4 2 4
BP204 Mantar Yetiştiriciliği (Zorunlu) 4 4 4
BP206 Sebze Yetiştiriciliği (Zorunlu) 5 5 4 4 3 4
BP234 Bağcılık (Zorunlu) 5 4
BP236 Bitki Koruma (Zorunlu) 5 5 5 2 5 5 5 5
BP238 Subtropik Meyveler (Zorunlu) 5 4 5 4 5
BP240 Tarla Bitkileri II (Zorunlu) 4 4 3 5


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiyi açıklar.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında tartışır
PÖÇ03 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında örnekler verir.
PÖÇ04 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri uygular.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme becerisi geliştirir.
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Elde ettiği verilerin analizini yapar ve yorumlar
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanır ve mücadelesini tarif eder.
PÖÇ08 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirler
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine eder, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alır
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Alanında edindiği bilgi ve becerileri açıklar
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sorgulayıcı ve araştırıcıdır
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Analitik düşünmeyi öğrenir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim kurar
PÖÇ14 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Temel düzeyde ingilizce kullanır
PÖÇ15 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulaşma yetkinliğinde olur
PÖÇ16 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma
PÖÇ17 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilincini geliştirir.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinlikte olur.