Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (II. Öğretim)

Ön Lisans Programı - Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı, konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri benimsemiş tıbbi laboratuvar hizmetleri alanında bilimsel eğitim alan kuramsal bilgi birikimini uygulamalarla birleştirebilen tanıya yönelik yöntemleri kullanabilen ve elde ettiği bulguları amaca uygun paylaşarak kullanıma sunabilen özelliklere sahip sağlık profesyonellerini yetiştirmektedir. Tıbbi laboratuvar teknikerleri, biyokimya, hematoloji, immünoloji, mikrobiyoloji, kan bankacılığı ve laboratuvar yönetimi konularında eğitim alarak hastalara kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için hekimlerin ihtiyaç duyduğu doğru test sonuçlarının elde edilmesinde kritik rol oynamaktadırlar. Tıbbi Laboratuvar Programı 1990-1991 eğitim-öğretim döneminde eğitim öğretime başlamıştır. 2008-2009 eğitim-öğretim dönemi itibariyle hem normal hem de ikinci öğretim programı ile eğitim verilmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Tıbbi Laboratuvar normal öğrenimde 50 öğrenci ve ikinci öğrenimde 50 öğrenci olmak üzere toplam 90 kişilik kontenjanımız vardır. Eğitim dili Türkçe´dir. Öğrenciler teorik ve uygulamalı derslerini Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin laboratuvarlarında yapmaktadırlar. Sağlık kurum ve kuruluşlarında laboratuvar teknikeri olarak çalışmak üzere sağlık profesyonelleri yetiştirilmektir. Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz sağlık teknikeri ünvanını kazanmaktadırlar. Üniversite  ve devlet hastaneleri ile özel laboratuvarlarda iş bulabilmektedirler.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. ŞULE SULTAN MENZİLETOĞLU YILDIZ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. SEDEFGÜL YÜZBAŞIOĞLU ARIYÜREK

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi EMİR İBRAHİM IŞIK

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. MERAL MİRALOĞLU

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. SEDEFGÜL YÜZBAŞIOĞLU ARIYÜREK

Amaç

Temel ve klinik biyokimya, mikrobiyoloji, immünoloji, patoloji ve hematoloji laboratuvarlarında numuneleri tasnif edecek, analiz öncesi hazırlıklarını yapacak, kalite kontrol mekanizmalarını uygulayacak ve bu işlemler için gerekli araç, gereç ve tıbbi analiz cihazlarını rutin hizmet verecek düzeyde kullanacak tekniker yetiştirmektedir.

Hedef

Manuel, yarı ve tam otomatize sistemleri modern tekniklerle birlikte uygulayabilen tıbbi laboratuvar teknikeri yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) göre kontenjan dahilinde öğrenci kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra merkezi/genel not ortalamasına göre yatay geçiş kontenjanları ile uluslararası öğrenci ofisi tarafından ilan edilen kontenjanlar dahilinde de öğrenci kabul edilmektedir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Öğrencilerin programdaki dersleri başarmış olması en az 120 AKTS kredisi ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Mezunlarımız DGS sınavında başarılı olarak, uygun lisans programlarına (Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyoenformatik, Genetik ve Biyomühendislik, Biyomühendislik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri) dikey geçiş hakkı kazanırlar. Böylece lisans eğitimlerini tamamlayabilirler.

Staj

Zorunlu yaz stajı süresi 30 iş günüdür. Öğrenciler devlet ve Üniversite veya özel kurumlarda staj yapılabilirler.

Uygulamalı Ders

Derslerin uygulamaları Ç.Ü. Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Merkez Laboratuvarında yapılmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

İş temelli öğrenme yapılmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Erasmus ve Farabi değişim programı olanakları bulunmaktadır.

İstihdam Olanakları

Üniversite, Devlet ve Özel hastanelerin laboratuvarlarında tıbbi laboratuvar teknikeri olarak iş imkanı bulabilirler.