Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (II. Öğretim)

Ön Lisans Programı - Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Program Öğrenme Çıktıları ile Dersler Arasındaki İlişkiler

Ders PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13 PÖÇ14 PÖÇ15 PÖÇ16 PÖÇ17 PÖÇ18 PÖÇ19 PÖÇ20
SHS101 Meslek Etiği (Seçmeli) 4 5
SHS111 Halk Sağlığı (Seçmeli) 3 2 2 3 3
SHS113 Kanser ve Korunma Yolları (Seçmeli) 5
SHS115 Psikoloji ve Davranış Bilimleri (Seçmeli) 2 3 4
SHS117 Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon (Seçmeli) 5 5 5 5
SHS119 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon (Seçmeli) 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4
SHS123 Tütünün Sağlığa Zararları ve Kontrolü (Seçmeli) 1 2 2
SHS133 Hastalık Bilgisi (Seçmeli) 5
SHS135 Üniversitelerde Yaşam Kültürü ve İletişim (Seçmeli) 1 1 1
SHS157 Bilim İnsanları ve Buluşları (Seçmeli) 1 1
SHS159 Toksikoloji (Seçmeli) 5 5 5 4 3 2 2 4 5 5 1 5
SH119 Fizyoloji (Zorunlu) 5 3 2 3
SH127 Anatomi (Zorunlu) 4 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
TL123 Kimya (Zorunlu) 5 5 4 4 3
TL125 Laboratuvar Aletleri (Zorunlu) 2 5 4 3 4 3 4 2 4 3 3
TL127 Tıbbi Biyoloji (Zorunlu) 5 4 5 3 4 3 5 4 2 3 5 5 5
TL129 Tıbbi Terminoloji (Zorunlu) 2
UAI101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Zorunlu) 5
UIN101 İngilizce I (Zorunlu) 5
UTD101 Türk Dili I (Zorunlu) 1 1 4 2
SHS126 İlk Yardım (Seçmeli) 2 3
SHS130 Araştırma Yöntem ve Teknikleri (Seçmeli) 3 4 2 4 2 2 2 2 3 2 4 4 3 1 4
SHS132 Çevre Sağlığı (Seçmeli) 3 4 5
SHS138 Kanser ve Beslenme (Seçmeli) 2 5
SHS144 İş Sağlığı ve Güvenliği (Seçmeli) 3 5 2
SHS146 Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi (Seçmeli) 4 4 4 4 4
SHS148 Standardizasyon ve Kalite Yönetimi (Seçmeli) 1 1 2
SHS150 Topluma Hizmet Uygulamaları (Seçmeli) 2 4
SHS162 Temel Bilgi Teknolojileri (Seçmeli) 3 2 5
SH124 Fizyoloji (Zorunlu) 5 3 2 3
TL122 Temel Biyokimya (Zorunlu) 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
TL124 Temel Mikrobiyoloji (Zorunlu) 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4
TL126 Hematoloji I (Zorunlu) 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2
TL128 İmmünoloji - Seroloji I (Zorunlu) 3 4 3 3 5 5 3 5 4
UAI102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (Zorunlu) 5 3
UIN102 İngilizce II (Zorunlu) 5
UTD102 Türk Dili II (Zorunlu) 1 1 1 1 1 3 4 4
SH201 Yaz Stajı (Zorunlu) 3 3 4 4 4 4 3 5 2 3 3
TL221 Biyokimya (Zorunlu) 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3
TL223 Hematoloji (Zorunlu) 1 2 2 2 3 4 4 4 4 4 2 3 2 4 1 1 1 2
TL225 İmmünoloji - Seroloji (Zorunlu) 3 4 3 3 5 3 3 5 4
TL227 Mikrobiyoloji (Zorunlu) 4 5 4 2 4 3 5 4 5 4 5 2 5 4 3 4
SHS238 Hastane Enfeksiyonları ve Korunma (Seçmeli) 4 4 5 4 5 4 4
SHS240 Standardizasyon ve Kalite Yönetimi (Seçmeli) 2 2
SHS242 Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi (Seçmeli) 4 4 4 4 4
SHS244 Kişisel Başarı Yöntemleri (Seçmeli) 1
TL204 Hematoloji (Zorunlu) 1 2 2 2 3 4 4 4 4 4 2 3 2 4 1 1 1 2
TL212 Parazitoloji (Zorunlu) 4 5 4 2 3 4 5 5 5 5 4 3 5 4 3 4 1 3 3
TL218 İmmünoloji - Seroloji (Zorunlu) 3 4 3 4 4
TL220 Mikrobiyoloji (Zorunlu) 4 5 4 2 4 4 4 4 5 5 5 3 5 4 4
TL226 Biyokimya (Zorunlu) 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 3 2 3


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İnsan normal yapı ve fonksiyonunun temelini açıklar.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Hastalıklarının temel özelliklerini listeler.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mikroorganizma ve parazitlerin özellikleri ve yaptıkları hastalıklarla ilgili temel bilgiyi açıklar.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyeni tanımlar.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ölçüm yöntemlerini sıralar.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Laboratuvar araç ve gereçlerini tanır.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ölçümlerin preanalitik, analitik ve postanalitik evrelere ilgili ayrıntılı bilgiyi kullanarak, bu evrelerde yapılacak işlemleri planlar.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Hastadan alınan biyolojik materyalleri usulüne uygun olarak alır ve kabul eder.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Hastadan alınan örnekleri uygun şartlarda saklar ve korunmasını sağlar.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Materyalleri analize hazırlar.
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Hastanın örneklerinin analizlerini yapar.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Materyal analiz sonuçlarını kontrol eder ve laboratuvar uzmanına ulaştırır.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Laboratuvar cihazlarının kalibrasyon ve bakımlarını düzenli olarak yapar, yaptırır ve takip ederek en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Laboratuvar eksiklerini belirler.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kritik değerleri bilir, gerektiğinde sonuçları klinisyene en uygun ve hızlı şekilde bildirerek koordinasyonu sağlar.
PÖÇ16 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir.
PÖÇ17 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastalar ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği En az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
PÖÇ19 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır.
PÖÇ20 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki teknolojik gelişmeleri izler ve kullanır.