Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (II. Öğretim)

Ön Lisans Programı - Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İnsan normal yapı ve fonksiyonunun temelini açıklar.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Hastalıklarının temel özelliklerini listeler.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mikroorganizma ve parazitlerin özellikleri ve yaptıkları hastalıklarla ilgili temel bilgiyi açıklar.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyeni tanımlar.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ölçüm yöntemlerini sıralar.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Laboratuvar araç ve gereçlerini tanır.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ölçümlerin preanalitik, analitik ve postanalitik evrelere ilgili ayrıntılı bilgiyi kullanarak, bu evrelerde yapılacak işlemleri planlar.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Hastadan alınan biyolojik materyalleri usulüne uygun olarak alır ve kabul eder.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Hastadan alınan örnekleri uygun şartlarda saklar ve korunmasını sağlar.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Materyalleri analize hazırlar.
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Hastanın örneklerinin analizlerini yapar.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Materyal analiz sonuçlarını kontrol eder ve laboratuvar uzmanına ulaştırır.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Laboratuvar cihazlarının kalibrasyon ve bakımlarını düzenli olarak yapar, yaptırır ve takip ederek en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Laboratuvar eksiklerini belirler.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kritik değerleri bilir, gerektiğinde sonuçları klinisyene en uygun ve hızlı şekilde bildirerek koordinasyonu sağlar.
PÖÇ16 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir.
PÖÇ17 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastalar ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği En az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
PÖÇ19 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır.
PÖÇ20 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki teknolojik gelişmeleri izler ve kullanır.