Yerel Yönetimler

Ön Lisans Programı - Kozan Meslek Yüksekokulu

Programın Öğrenme Çıktıları ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilik Çerçevesi İlişkisi

TYYÇ Tanım PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13 PÖÇ14 PÖÇ15 PÖÇ16 PÖÇ17 PÖÇ18
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
5 4 4
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
4 5 5
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
5 5 5 5
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
4 3 5 4
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
5 5 4 5
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
5 3 4 4 5
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
3 5
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
5 5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
5
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
4 4 5
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
5 5
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Değişime ve yeniliğe açıktır.
5 5


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yerel yönetimler alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri öğrenir
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili problem çözme yöntem ve teknikleri bilir
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yönetim kavram ve fonksiyonları ve yöneticinin işi, özellikleri gibi konuları bilir.
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanı ile ilgili bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini değerlendirir.
PÖÇ05 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanı ile ilgili problemleri saptama, tanımlama ve çözme becerisi kazanır
PÖÇ06 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler
PÖÇ07 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Alanı İle İlgili elde ettiği verileri yorumlar.
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Alanı ile ilgili karşılaştığı problemleri teşhis ederek çözüm önerileri sunar.
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanı ile ilgili bireysel ve grup ile çalışabilme yetkinliği kazanır.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sorgulayıcı ve araştırıcı olur.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanmış olur
PÖÇ13 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip olur
PÖÇ14 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yerel yönetimlerle ilgili konularda sahip olduğu temel bilgiler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü ifade eder
PÖÇ15 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
PÖÇ16 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanının gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanır.
PÖÇ17 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Seçilmiş siyasal temsilcilerin otoritesi altında, toplumun genel yararını korur.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma ve etik konularında yeterli bilince sahiptir.