Yerel Yönetimler

Ön Lisans Programı - Kozan Meslek Yüksekokulu

Program Öğrenme Çıktıları ile Dersler Arasındaki İlişkiler

Ders PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13 PÖÇ14 PÖÇ15 PÖÇ16 PÖÇ17 PÖÇ18
YLY129 Genel İşletme (Seçmeli) 5 3 3
YLY131 Ofis Yazılımları I (Seçmeli) 5
UAI101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Zorunlu) 2 2 5 2 2 3
UIN101 İngilizce I (Zorunlu) 5
UTD101 Türk Dili I (Zorunlu) 4 5 5
YLY107 Genel Ekonomi (Zorunlu) 4 5
YLY109 Temel Hukuk (Zorunlu) 2
YLY113 Mahalli İdareler I (Zorunlu) 5 5 5 4 5
YLY115 Ticari Matematik (Zorunlu) 4
YLY123 Genel Muhasebe (Zorunlu) 4 4
YLY120 Borçlar Hukuku (Seçmeli) 3 2
YLY130 İşletme Yönetimi (Seçmeli) 1 5 3 3 3
UAI102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (Zorunlu) 2 2 5 2 3
UIN102 İngilizce II (Zorunlu) 5
UTD102 Türk Dili II (Zorunlu) 4 5
YLY108 Kamu Yönetimi (Zorunlu) 5 5 5 3 4 4
YLY110 İşletme Finansmanı (Zorunlu) 5 5 5 3 3 4 4
YLY112 Mahalli İdareler II (Zorunlu) 5 5 4 5 5 4 4
YLY126 Meslek Etiği (Zorunlu) 4 5
YLY132 Ofis Yazılımları II (Zorunlu) 3 3 4 3 5
YLY213 Halkla İlişkiler (Seçmeli) 4 5 4 4
YLY215 Türk Vergi Sistemi (Seçmeli) 4 4 5
YLY217 Girişimcilik (Seçmeli) 4 4 5 4
YLY225 Kalite Yönetim Sistemleri (Seçmeli) 5 4 4 4
YLY201 İdare Hukuku (Zorunlu) 4 4 3 3 5 5
YLY203 Kentleşme ve Çevre Sorunları (Zorunlu) 5 5 4 4 4 5
YLY205 Anyasa Hukuku (Zorunlu) 2 3
YLY207 Büro Yönet.ve Yazış.Teknikleri (Zorunlu) 5 4 5 5
YLY209 Yönetim Bilimi (Zorunlu) 3 4 5 4 2 3
YLY211 Örgütsel Davranış (Zorunlu) 5 5
YLY223 Staj Değerlendirme (Zorunlu) 5 5 3 5 5 5
YLY218 Gönüllülük Çalışmaları (Seçmeli) 4 4 4
YLY220 Marka Ve İletişim Tasarımı (Seçmeli) 3 3 5 5 4 5
YLY222 Kamu Maliyesi (Seçmeli) 4 4
YLY202 İmar Mevzuatı Uygulamaları (Zorunlu) 1 2
YLY204 İş Hukuku (Zorunlu) 2
YLY210 Yerel Kamu Hizmetleri (Zorunlu) 5 5 5 5 5 5
YLY212 Kamu Personel Yönetimi (Zorunlu) 2 5 3 3 4 4
YLY214 Siyaset Bilimi (Zorunlu) 3 4 3 4 5 5
YLY224 Türkiye Ekonomisi (Zorunlu) 4 4


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yerel yönetimler alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri öğrenir
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili problem çözme yöntem ve teknikleri bilir
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yönetim kavram ve fonksiyonları ve yöneticinin işi, özellikleri gibi konuları bilir.
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanı ile ilgili bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini değerlendirir.
PÖÇ05 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanı ile ilgili problemleri saptama, tanımlama ve çözme becerisi kazanır
PÖÇ06 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler
PÖÇ07 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Alanı İle İlgili elde ettiği verileri yorumlar.
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Alanı ile ilgili karşılaştığı problemleri teşhis ederek çözüm önerileri sunar.
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanı ile ilgili bireysel ve grup ile çalışabilme yetkinliği kazanır.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sorgulayıcı ve araştırıcı olur.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanmış olur
PÖÇ13 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip olur
PÖÇ14 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yerel yönetimlerle ilgili konularda sahip olduğu temel bilgiler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü ifade eder
PÖÇ15 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
PÖÇ16 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanının gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanır.
PÖÇ17 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Seçilmiş siyasal temsilcilerin otoritesi altında, toplumun genel yararını korur.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma ve etik konularında yeterli bilince sahiptir.