Yerel Yönetimler

Ön Lisans Programı - Kozan Meslek Yüksekokulu


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yerel yönetimler alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri öğrenir
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili problem çözme yöntem ve teknikleri bilir
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yönetim kavram ve fonksiyonları ve yöneticinin işi, özellikleri gibi konuları bilir.
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanı ile ilgili bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini değerlendirir.
PÖÇ05 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanı ile ilgili problemleri saptama, tanımlama ve çözme becerisi kazanır
PÖÇ06 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler
PÖÇ07 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Alanı İle İlgili elde ettiği verileri yorumlar.
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Alanı ile ilgili karşılaştığı problemleri teşhis ederek çözüm önerileri sunar.
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanı ile ilgili bireysel ve grup ile çalışabilme yetkinliği kazanır.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sorgulayıcı ve araştırıcı olur.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanmış olur
PÖÇ13 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip olur
PÖÇ14 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yerel yönetimlerle ilgili konularda sahip olduğu temel bilgiler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü ifade eder
PÖÇ15 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
PÖÇ16 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanının gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanır.
PÖÇ17 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Seçilmiş siyasal temsilcilerin otoritesi altında, toplumun genel yararını korur.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma ve etik konularında yeterli bilince sahiptir.