Kimya

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirerek alanına yenilik getirecek verilere ulaşır.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya literatürüne katkı yapabilecek düzeyde bilgi birikimine sahiptir.
PÖÇ03 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Güncel problemlerin modellenmesinde ve probleme özgü çözümlerin üretilmesinde yeni yöntem ve stratejiler geliştirir.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanındaki gelişmeleri izler, bilimsel etik kurallarına uygun davranır ve kendini sürekli olarak yeniler.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deneysel ölçüm için gerekli yöntemleri belirler ve aletleri duyarlılık sınırlarına uygun olarak kullanır.
PÖÇ06 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Bilimsel makale hazırlayabilir ve uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayımlayabilir.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olur.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yönlenmeleri izler, oluşabilecek karmaşık durumlara çözümleme yetkinliği kazanır.
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında proje ve etkinlikler düzenleyebilir, bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirebilir.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.